Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego-test

2015

Kobiety, zamieszkali na wsi, długotrwale bezrobotni, do 30 roku życia,
powyżej 50 roku życia i inne kategorie bezrobotnych

 

styczeń 2015 r.

luty 2015 r.

marzec 2015 r.

kwiecień 2015 r.

maj 2015 r.

czerwiec 2015 r.

lipiec 2015 r.

sierpień 2015 r.

wrzesień 2015 r.

październik 2015 r.

listopad 2015 r.

grudzień 2015 r.

 

2016

Kobiety, zamieszkali na wsi, długotrwale bezrobotni, do 30 roku życia,
powyżej 50 roku życia i inne kategorie bezrobotnych

 

styczeń 2016 r.

luty 2016 r.

marzec 2016 r.

kwiecień 2016 r.

maj 2016 r.

czerwiec 2016 r.

lipiec 2016 r.

sierpień 2016 r.

wrzesień 2016 r.

październik 2016 r.

listopad 2016 r.

grudzień 2016 r.

 

2017

Kobiety, zamieszkali na wsi, długotrwale bezrobotni, do 30 roku życia,
powyżej 50 roku życia i inne kategorie bezrobotnych

 

styczeń 2017 r.

luty 2017 r.

marzec 2017 r.

kwiecień 2017 r.

maj 2017 r.

czerwiec 2017 r.

lipiec 2017 r.

sierpień 2017 r.

wrzesień 2017 r.

październik 2017 r.

listopad 2017 r.

grudzień 2017 r.

 

2018

Kobiety, zamieszkali na wsi, długotrwale bezrobotni, do 30 roku życia,
powyżej 50 roku życia i inne kategorie bezrobotnych

 

styczeń 2018 r.

luty 2018 r.

marzec 2018 r.

kwiecień 2018 r.

maj 2018 r.

czerwiec 2018 r.

lipiec 2018 r.

sierpień 2018 r.

wrzesień 2018 r.

październik 2018 r.

listopad 2018 r.

grudzień 2018 r.

 

2019

Kobiety, zamieszkali na wsi, długotrwale bezrobotni, do 30 roku życia,
powyżej 50 roku życia i inne kategorie bezrobotnych

 

styczeń 2019 r.

styczeń 2019 r.

luty 2019 r.

marzec 2019 r.

kwiecień 2019 r.

maj 2019

czerwiec 2019 r.

lipiec 2019 r.

sierpień 2019 r.