Skip to main content
Strona główna
Strona główna

W marcu lepiej na rynku pracy

Dodano: środa, 11 kwietnia 2018

W marcu lepiej na rynku pracy

W rejestrach powiatowych urzędów pracy ubywa bezrobotnych. Według wstępnych szacunków na koniec marca w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 50,8 tys. osób, czyli o 3,3 % (tj. o 1,7 tys. osób) mniej niż miesiąc wcześniej. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w dziewiętnastu powiatach województwa - największy wystąpił w Słupsku o 7,5% (tj. o 127 osób) oraz w powiecie malborskim o 7,1 % (tj. o 171 osób). Z kolei, wzrost nastąpił w Sopocie o 1,3 % (tj. o 5 osób). W porównaniu z marcem ubiegłego roku liczba bezrobotnych była niższa o 17,8 % (tj. o 11,0 tys. osób).

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,6 %, to o 0,1 pkt. proc. mniej w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i o 1,2 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. Wciąż wzrasta liczba zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do lutego 2018 r. odnotowano wzrost o 10,6 % (tj. o 967 ofert). Największy wzrost ofert pracy odnotowano w Sopocie o 62,7% (tj. o 32 oferty).

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi danymi z rynku pracy według stanu na 31 marca 2018 roku.