Skip to main content
Strona główna
Strona główna

W lipcu Pomorskie na trzecim miejscu!

Dodano: poniedziałek, 27 sierpnia 2018

W lipcu Pomorskie na trzecim miejscu!

W lipcu b.r. stopa bezrobocia w Pomorskiem wyniosła 4,8%. Wynik ten stawia nasze województwo na trzecim miejscu w Polsce pod względem stopy bezrobocia, ex aequo z województwem małopolskim. Niższą stopę bezrobocia miały jedynie dwa województwa: wielkopolskie (3,3%) i śląskie (4,5%).

Dla kraju stopa bezrobocia w lipcu 2018 roku w stosunku do czerwca b.r. pozostała na tym samym poziomie (5,9%).

W lipcu b.r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 43,9 tys. osób i w porównaniu do  poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 1,1 %.

Do powiatowych urzędów pracy w Pomorskiem zgłoszono 9,3  tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 46 miejsc mniej niż w miesiąc wcześniej. Na 100  ofert pracy zarejestrowanych w lipcu br. przypadało 84 bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym okresie.

W lipcu 2018 pomorskie urzędy pracy wpisały do ewidencji 11,9 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz 229  zezwoleń na pracę sezonową. W porównaniu do czerwca 2018 r. liczba oświadczeń zmniejszyła się o 408, natomiast liczba zezwoleń wzrosła o 213.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy - województwo pomorskie, lipiec 2018