Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców - dane za pierwsze półrocze 2019 roku

Dodano: poniedziałek, 22 lipca 2019

Utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców - dane za pierwsze półrocze 2019 roku

Pracodawcy w dalszym ciągu są zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców. W pierwszym półroczu tego roku w Pomorskiem wydano 66,6 tysięcy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W porównaniu z danymi za I półrocze 2018 roku, zaobserwowano niewielki wzrost liczby oświadczeń.

Na podstawie oświadczeń zatrudniani są przede wszystkim mężczyźni (2/3 wszystkich oświadczeń) pochodzący z Ukrainy (88,3%). Jeśli chodzi o formę umów -  dominują umowy zlecenia.

Z możliwości zatrudnienia cudzoziemców najczęściej korzystają pracodawcy trójmiejscy oraz z powiatów ościennych - puckiego, kartuskiego i tczewskiego - w których liczba oświadczeń, w porównaniu do I półrocza zeszłego roku, zauważalnie wrosła.

W odniesieniu do danych za I półrocze 2018 roku, wzrosła również liczba zezwoleń na pracę sezonową w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce – wydano ich 1,1 tysięcy. Ponad 66 % zezwoleń dotyczyło zatrudnienia kobiet.

Warto przypomnieć, że z badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego 2019 wynika, że cudzoziemcy najczęściej zatrudniani są jako pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, głównie w branży budowlanej, gastronomii i hotelarstwie, przetwórstwie przemysłowym oraz w transporcie.

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją na temat zatrudniania cudzoziemców w I półroczu 2019 r. w województwie pomorskim.

 

Oprac.: Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Dagmara Maciejewska - Zespół redakcyjny PORP, WUP Gdańsk