Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Tablice statystyczne

Dodano: środa, 8 lutego 2017

Rynek pracy województwa pomorskiego według powiatów

Zarejestrowani bezrobotni, wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, liczba bezrobotnych przypadająca na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej oraz stopa bezrobocia.Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego

Kobiety, zamieszkali na wsi, długotrwale bezrobotni, do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia i inne kategorie bezrobotnych.


Bilans bezrobotnych

Bezrobotni nowo zarejestrowani "napływ", wyrejestrowani "odpływ" według powiatów w kategoriach: ogółem, kobiety, zamieszkali na wsi, do 30 roku życia, do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni.Województwo pomorskie na tle kraju

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie pomorskim na tle pozostałych województw w kraju.Bezrobocie w województwie pomorskim w układzie miast i gmin
Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego z ustalonym profilem pomocy