Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Stypendium relokacyjne "Live More. Pomerania" - trwa nabór wniosków

Stypendium relokacyjne "Live More. Pomerania"  - trwa nabór wniosków

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków w celu wyłonienia przedsiębiorców z sektora MŚP rozpoczynających działalność na terenie województwa pomorskiego, którym przekazane zostanie wsparcie finansowe w postaci stypendium w związku z zatrudnieniem nowych pracowników relokowanych spoza województwa pomorskiego.

Stypendium relokacyjne o wartości 10 000,00 PL przekazywane będzie w formie jednorazowej dotacji dla przedsiębiorcy po zawarciu umowy o pracę z nowym pracownikiem. Wsparcie udzielane jest w ramach projektu grantowego "Invest in Pomerania 2020" w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od 7.10.2019 roku do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji)

Miejsce składania wniosków:
siedziba Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłka na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
                                                            

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza