Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Dodano: piątek, 12 stycznia 2018

Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Z uwagi na okres zimowy charakteryzujący się sezonowym wzrostem bezrobocia, w grudniu w województwie pomorskim nieznacznie wzrosła liczba bezrobotnych. Wg wstępnych szacunków na koniec roku bez pracy pozostawało 49,9 tys. osób. W stosunku do listopada wzrost bezrobotnych wyniósł 0,5% (244 osoby). Województwo pomorskie było jednym z nielicznych województw w których stopa bezrobocia nie wzrosła. Utrzymywała się na znacznie niższym poziomie w stosunku do danych krajowych.

Koniec roku to okazja do podsumowań mijających dwunastu miesięcy. Bardzo korzystana sytuacja gospodarcza w mijającym roku bezpośrednio oddziaływała na sytuację na rynku pracy. W porównaniu do końca 2016 roku z ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych w pomorskich urzędach pracy ubyło ponad 14,2 tys. osób. Stopa bezrobocia zmniejszyła się z 7,1% do 5,5% czyli o 1,6 pkt. proc. Identyczny spadek stopy bezrobocia zanotowano w całym kraju. Z uwagi na niską podstawę bezrobocia na koniec 2017 roku, w roku 2018 pomimo korzystnych prognoz gospodarczych, spadek stopy nie powinien być tak spektakularny.

Prezentowane dane są szacunkowe. Dane zweryfikowane za grudzień 2017 roku zostaną opublikowane w trzeciej dekadzie miesiąca.


Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi danymi z rynku pracy na 31 grudnia 2017 roku.