Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Stabilna sytuacja na rynku pracy

Dodano: piątek, 6 października 2017

Stabilna sytuacja na rynku pracy

Pomimo spadającej presji popytowej ze strony branży turystycznej, stopa bezrobocia pozostaje na niskim, niezmienionym poziomie. Nadal o 1,4 pkt. proc. poniżej średniej stopy dla całego kraju.

Branża turystyczna stanowi ważny element gospodarki województwa pomorskiego. Wszelkie zmiany w kondycji branży mają istotny wpływ na rynek pracy w województwie. Koniunktura w turystyce podlega znaczącym wahaniom sezonowym. Dla województwa pomorskiego szczególne znaczenie ma okres letni. Wraz z zakończeniem sezonu wakacyjnego zmniejsza się presja popytowa na zatrudnianie nowych pracowników, a rynek pracy zasilają osoby zatrudniane wyłącznie na czas wakacji.

Sektor turystyczny w ostatnich latach ma coraz większe znaczenie na wysokość zatrudnienia. O ile jeszcze w sierpniu 2010 roku zatrudnionych było 4,5 tys. osób, o tyle stale rozbudowywana infrastruktura zwiększyła zapotrzebowanie na pracowników do wysokości 7,5 tys. osób w sierpniu 2017 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim
(dane szacunkowe wg stanu na 30 września 2017 r.)
          
opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa, sygnalnej informacji MRPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy oraz badań statystycznych rynku pracy MRPiPS-01.