Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Rynek pracy w mapach

Tutaj znajdują się aktualne informacje z rynku pracy prezentowane w postaci map. Źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny. W celu uzyskania map z poprzednich okresów prosimy o kontakt pod adresem porp@wup.gdansk.pl . W przypadku wykorzystania map prosimy o uwzględnienie źródła informacji z adnotacją, że prezentowane dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

Liczba bezrobotnych

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego oraz w kraju

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego oraz w kraju.

Bezrobotni poniżej 30 roku życia

Bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego oraz w kraju.

Cudzoziemcy

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm.) wprowadziła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które dotyczą prac nie sezonowych. Ponadto od 1 stycznia 2018 r. ustawa wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.

Liczba bezrobotnych kobiet

Liczba bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego.

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego