Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Rekordowo niskie bezrobocie w Pomorskim

Dodano: czwartek, 4 maja 2017

Rekordowo niskie bezrobocie w Pomorskim

Marzec 2017 r.  najlepszym miesiącem od czasu powstania województwa pomorskiego pod względem bezrobocia!

Według danych szacunkowych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego w marcu 2017 r. zarejestrowano 62,0 tys. osób bezrobotnych. Tak niskiej liczby bezrobotnych nie było od czasu powstania województwa pomorskiego (tj. od 1999 r.). Dotychczas najniższą liczbę bezrobotnych odnotowano w październiku 2008 r. wówczas zarejestrowanych było 62,4 tys. osób bezrobotnych. W stosunku do lutego br. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 5,3% (tj. o 3,5 tys. osób).  Dla porównania w tym samym okresie roku poprzedniego (luty 2016 r.-marzec 2016 r.) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 3,9% (tj. o 3,2 tys.).

Stopa bezrobocia dla województwa pomorskiego w marcu 2017 r. osiągnęła poziom 7,0% . Jest to najniższa stopa bezrobocia od 1999 r. Do tej pory najniższą stopę bezrobocia odnotowano w październiku i listopadzie 2016 r., osiągnęła ona wówczas poziom 7,2%. W porównaniu z lutym br. odnotowano spadek stopy bezrobocia o 0,4 pkt. proc. Natomiast w tym samym czasie roku poprzedniego (luty 2016 r. – marzec 2016 r.) wystąpił spadek stopy bezrobocia o 0,3 pkt. proc.

W marcu zgłoszono do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego bardzo dużą liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – pracodawcy zgłosili 11,4 tys. ofert . Tak wysoka liczba ofert pracy została zarejestrowana po raz pierwszy od czasu powstania województwa pomorskiego. Jak dotąd w czerwcu 2016 r. zarejestrowano najwyższą liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. 11,2 tys. 

kraj

woj. pomorskie

Bezrobotni

 • 1 325,7 tys. wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych.
 • W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 4,2% (tj. o 57,7 tys. osób)
 • Największy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w województwie świętokrzyskim o 5,4% (tj. o 3,2 tys. osób), zachodniopomorskim o 5,3% (tj. o 3,7 tys. osób) i pomorskim o 5,3% (tj. o 3,5 tys, osób)
 • 62,0 tys. wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych.
 • W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 5,3% (tj. o 3,5 tys. osób).
 • Największy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w powiecie wejherowskim o 12,3% (tj. o 0,7 tys. osób.) i kościerskim o 9,2% (tj. o 0,2 tys. osób).
 • Najmniejsza liczba bezrobotnych od czas powstania województwa pomorskiego.

Stopa bezrobocia

 • 8,2% wyniosła stopa bezrobocia.
 • W odniesieniu do lutego 2017 r. stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt. proc.
 • W porównaniu do marca 2016 r. była niższa o 1,7 pkt. proc.
 • W odniesieniu do lutego 2017 r. stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach, największy spadek odnotowano w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim o 0,6 pkt. proc.
 • 7,0% wyniosła stopa bezrobocia.
 • W odniesieniu do lutego 2017 r. stopa bezrobocia spadła o 0,4 pkt. proc.
 • W porównaniu do marca 2016 r. była niższa o 2,0 pkt. proc.
 • Najniższa stopa bezrobocia od czasu powstania województwa pomorskiego.

Oferty pracy

 • 167,5 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
 • W porównaniu do lutego 2017 r. odnotowano wzrost o 21,8% (tj. o 30,0 tys. ofert).
 • Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do lutego 2017 r. odnotowano w większości województw (spadek wystąpił w województwie lubuskim, opolskim i świętokrzyskim).
 • 11,4 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
 • W porównaniu do lutego 2017 r odnotowano wzrost o 16,0% (tj. o 1,6 tys. ofert).
 • Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do lutego 2017 r. odnotowano w większości powiatów (spadek wystąpił w powiecie puckim, chojnickim, kartuskim, bytowskim, starogardzkim, kościerskim oraz w Gdyni).
 • Największa liczba ofert pracy zgłaszanych w miesiącu od czasu powstania województwa pomorskiego.