Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Rekordowa liczba ofert pracy! (edytowany przez Anna Pawłowska) (edytowany przez Anna Pawłowska)

Dodano: czwartek, 7 września 2017

Rekordowa liczba ofert pracy!  (edytowany przez Anna Pawłowska) (edytowany przez Anna Pawłowska)

Tylu ofert pracy w Powiatowych Urzędach Pracy w regionie jeszcze nie było! Ponad 12 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej czekało na bezrobotnych  w województwie pomorskim  w sierpniu. To o 30,5% więcej niż w miesiącu poprzednim  i najwięcej od czasu powstania województwa pomorskiego.


Firmy odczuwają rosnące trudności w dotarciu do coraz mniejszej liczby kandydatów chętnych do pracy i sięgają po nowe dla nich metody poszukiwania pracowników, coraz częściej korzystając z zasobów urzędów pracy. Z drugiej strony przedsiębiorcy, czyli potencjalni pracodawcy, optymistycznie oceniają przyszłość [1]. W związku z tym, rozszerzają zakres działalności i tworzą  dodatkowe miejsca pracy. W Pomorskiem pojawiają się kolejne inwestycje, a co za tym idzie wzrasta również zapotrzebowanie na pracowników.


PODSTAWOWA INFORMACJA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

(dane szacunkowe wg stanu na 31 sierpnia 2017 r.)
opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa,
sygnalnej informacji MRPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy oraz badań statystycznych rynku pracy MRPiPS-01.[1]Według opracowania sygnalnego GUS „Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.” przedsiębiorstwa mające siedzibę w województwie pomorskim pozytywnie oceniły ogólny klimat koniunktury gospodarczej w regionie (ocena pozytywna dotyczyła większości badanych przez GUS rodzajów działalności gospodarczej: informacja i komunikacja, handel detaliczny i hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, a także zakwaterowanie i gastronomia). Nieznacznie negatywne oceny sygnalizowały jedynie przedsiębiorstwa z sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców dotyczą kosztów zatrudnienia.