Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie uruchomił Punkt Informacyjny dla cudzoziemców. Punkt powstał głównie w celu udzielania informacji prawno-pobytowych m.in. na temat prawa do wykonywania pracy i prawa pobytu na terytorium RP oraz  w celu pomocy cudzoziemców w kontaktach z urzędami i instytucjami.

W punkcie świadczone są następujące usługi:

  • udzielanie informacji prawno-pobytowych cudzoziemcom spoza UE/EOG (prawo do wykonywania pracy i prawo do pobytu na terytorium RP),
  • pomoc w kontaktach z urzędami i instytucjami, m.in. z Urzędem Wojewódzkim, Oddziałem ds. Cudzoziemców, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, szkołami i szpitalami,
  • pomoc w bieżących trudnościach (m.in. takich jak znalezienie w internecie kontaktu do tłumacza, prawnika, lekarza, itp.)
  • umawianie na konsultacje z doradcą zawodowym PUP Kwidzyn.

Więcej...