Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Przybywa pracujących Pomorzan

Dodano: wtorek, 8 maja 2018

Przybywa pracujących Pomorzan

Aż  72,7 procent Pomorzan w wieku produkcyjnym pracuje. Dane Eurostatu pokazują rekordowy wskaźnik zatrudnienia dla naszego województwa. Wyprzedzamy nie tylko średnią Polski, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wynosi 70,9 procent, ale także średnią Unii Europejskiej, gdzie zatrudnionych w wieku produkcyjnym jest 72,1 procent osób.

Dane te cieszą, nie są jednak niespodzianką, ponieważ wskaźnik zatrudnienia rośnie w naszym województwie sukcesywnie przy jednoczesnym spadku bezrobocia, które obecnie wynosi 5,3 proc. i jest niższe od krajowego o ponad 1 proc. Jest to efekt m.in. bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, nowych inwestycji - Pomorskie jest trzecim pod względem atrakcyjności regionem inwestycyjnym w kraju - i powstawania kolejnych miejsc pracy również poza trójmiejską metropolią.  Jako województwo jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce pod względem realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych, co również przyczynia się do zmian na rynku pracy. Wzrasta aktywność pracodawców, którzy chcą rozwijać swoje firmy, do czego potrzebni są kolejni pracownicy. Mamy obecnie do czynienia z rynkiem pracownika, a ilość ofert pracy rośnie, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, gdzie zaczynają się także prace sezonowe. Analizując tak wysoki wskaźnik zatrudnienia, należy również pamiętać, że Pomorzanie są bardzo przedsiębiorczy i chętni do samozatrudnienia.     W naszym województwie codziennie powstaje 95 nowych firm.