Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pracodawcy planują kolejne rekrutacje

Dodano: poniedziałek, 17 września 2018

Pracodawcy planują kolejne rekrutacje

Jak pokazują najnowsze tegoroczne dane Barometru Rynku Pracy X Work Service znaczna część pracodawców w całym kraju odczuwa trudności w rekrutowaniu nowych pracowników.

Najczęstsze problemy ze znalezieniem pracownika występowały na północy kraju (w tym w województwie pomorskim) – ponad połowa (58,2%) pracodawców w tym regionie deklarowała niedobory kadrowe.

Wśród powodów takiej sytuacji firmy wskazują głównie na brak kandydatów (55,2%), zbyt wygórowane oczekiwania finansowe (49,4%) i niewystarczające kompetencje u kandydatów (33,3%). Na dalszych pozycjach znalazły się elementy związane z trudnościami przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych.

27,7% pracodawców zaznacza, że kandydaci nie pojawiają się na wcześniej umówionych rozmowach kwalifikacyjnych, a 1/5 narzeka, że część osób rezygnuje z aplikowania do ich firmy z uwagi na otrzymanie  innej, często lepszej oferty. To ostatnie zjawisko występuje głównie w dużych firmach (43,1%).

Należy zauważyć, że przyczyny deficytów kadrowych są związane z malejącą podażą pracy, która przekłada się na rosnącą rywalizację o kadry i silną presję płacową wśród kandydatów.

Odsetek firm mających problemy ze znalezieniem pracownikówPracownik jest obecnie na wagę złota, rośnie zatem jego poczucie bezpieczeństwa - w regionie północnym, w porównaniu do innych rejonów kraju, występuje najniższy odsetek pracowników obawiających się utraty pracy (9,2%), tzn. 1 na 10 pracowników wyraża niepokój związany z zachowaniem zatrudnienia. Skutkuje to w niektórych branżach rosnącymi oczekiwaniami płacowymi.

Odsetek osób obawiających się utraty pracy
OKIEM EKSPERTA

….Zapotrzebowanie na talenty znacznie przewyższa podaż w wielu branżach. Żyjemy na rynku opartym na kandydatach, a firmy stoją przed wyzwaniem dostosowania swojego procesu rekrutacji, aby móc szybko i efektywnie zaprosić najlepszych kandydatów do współpracy. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku, skrócenie czasu rekrutacji, to jedno z najtrudniejszych zadań dla firm…..

….Każda firma ma własną listę wyzwań rekrutacyjnych, a zatrudnienie odpowiedniego kandydata nigdy nie było tak ważne i tak trudne jak dziś. W swoich działaniach musimy na bieżąco identyfikować wyzwania i być proaktywni w podejściu do zdobywania talentów….

Raport z badania „Barometr Rynku Pracy X” dostępny jest tutaj

 

Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy X zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Kantar Millward Brown S.A. Badanie zostało podzielone na dwie kategorie:

Pracowników - badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=554) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania) oraz

Pracodawców - badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=305) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem województwa – miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy.

                                                                              ***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność na terenie całej Polski za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 12 krajach (Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Austria, Rumunia, Słowenia, Chorwacja). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. Więcej informacji na: www.workservice.pl