Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pracodawco, skorzystaj ze środków KFS!

Pracodawco, skorzystaj ze środków KFS!

W powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego trwają nabory wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

O środki na dofinansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych ze środków KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Wniosek należy złożyć do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Terminy składania wniosków w poszczególnych urzędach pracy są różne i zależą od dostępności środków.

Szczegółowych informacji szukaj w Twoim Urzędzie Pracy.

http://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu