Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

Dodano: środa, 13 grudnia 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

Adres Partnera
ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń

Adres strony WWW Partnera
http://sztum.praca.gov.plPodstawowe informacje o Partnerze

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu obejmuje swoim działaniem obszar powiatu sztumskiego.

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.