Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 lipca 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

Adres Partnera

ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń

Adres strony WWW Partnera

http://sztum.praca.gov.pl

 

Podstawowe informacje o Partnerze

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu obejmuje swoim działaniem obszar powiatu sztumskiego.

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1409, 2023, 2369, 2400).