Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

Dodano: piątek, 24 listopada 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

Adres Partnera
Ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański

Adres strony WWW Partnera
starogardgdanski.praca.gov.plPodstawowe informacje o Partnerze 

Obszar działania Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim obejmuje powiat starogardzki.
Zadaniem urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia aktywizacja zawodowa, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników