Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 lipca 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

Adres Partnera

ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

Adres strony WWW Partnera

https://kwidzyn.praca.gov.pl

 

Podstawowe informacje o Partnerze:

PUP Kwidzyn zajmuje się zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( (Dz.U. z 2020 r. poz.1409, 2023, 2369, 2400) na obszarze powiatu kwidzyńskiego.