Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 lipca 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Adres Partnera

ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów

Adres strony WWW Partnera

http://bytow.praca.gov.pl/


Podstawowe informacje o Partnerze

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy zamieszkujących na terenie powiatu bytowskiego.

Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1409, 2023, 2369, 2400).