Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Dodano: środa, 11 stycznia 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Adres Partnera 
ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów


Adres strony WWW Partnera
http://bytow.praca.gov.pl/

 

 


Podstawowe informacje o Partnerze

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy zamieszkujących na terenie powiatu bytowskiego.
Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, tj. z późn. zm).