Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pomorskie europejskim liderem wzrostu zatrudnienia

Dodano: wtorek, 27 września 2016

Pomorskie europejskim liderem wzrostu zatrudnienia

Wedle najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, województwo pomorskie na przestrzeni ostatniej dekady odnotowało najwyższą dynamikę wzrostu liczby osób pracujących spośród wszystkich regionów Unii Europejskiej.
Na przestrzeni lat 2006–2015 liczba pracujących (w wieku 15 lat i więcej) wzrosła w Pomorskiem o 45,1% z poziomu 685,5 tys. do poziomu 995 tys. Jest to najwyższy względny wzrost liczby pracujących odnotowany w regionach Unii Europejskiej. Zaraz za woj. pomorskim uplasowały się: szkocki region Highlands and Islands (wzrost o 33,5%), Luxemburg (32,8%), woj. mazowieckie (28,8%) oraz Malta (22,9%). Dla porównania w tym okresie przeciętny wzrost w skali całej Unii Europejskiej (UE-28) wyniósł zaledwie 1,9%, a wzrost w Polsce 10,2%.

W wartościach bezwzględnych przyrost liczby pracujących na Pomorzu wyniósł zatem 309,5 tys osób. Wyższą liczbę przyrostu pracujących odnotowały w tym okresie jedynie: Londyn (686 tys.), woj. mazowieckie (611,1 tys.) oraz niemiecki region Górnej Bawarii (321,1 tys.). Pomorskie wyprzedziło w tym zakresie nawet znacznie większe i gospodarczo lepiej rozwinięte regiony takie jak Berlin (wzrost o 207,4 tys),włoskie Lazio (194 tys.), Stuttgart (187,6 tys.) czy Sztokholm (186 tys.).

Przyrost liczby pracujących osiągnięty na Pomorzu stanowi aż 7,7% ogólnego przyrostu w Unii Europejskiej (UE-28) oraz 20,8% ogólnego przyrostu w Polsce.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wskaźnik zatrudnienia Pomorzan w wieku 20-64 wzrósł o 10,2 pkt. proc. z poziomu 58,4% w 2006 r. do poziomu 68,6% w 2015 r. Jest to trzecia najwyższa dynamika wskaźnika zatrudnienia spośród wszystkich europejskich regionów i najwyższa w gronie polskich regionów (ex aequo z woj. dolnośląskim). Wyższą dynamikę wzrostu tego wskaźnika odnotowały jedynie dwa niemieckie regiony, tj.: Chemnitz (wzrost o 10,4 pkt. proc.) oraz Drezno (10,3 pkt. proc.).

Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia osób wieku 20-64 lata w Polsce według województw

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Wskaźnik zatrudnienia dla grupy wiekowej 20-64 lata dla Polski wzrósł w tym okresie o 7,7 pkt. proc. i osiągnął w 2015 r. wartość 67,8%. W skali całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wzrósł o 1,2 pkt. proc., osiągając poziom 70%. Pomorskie tym samym prześcignęło pod względem wartości tego wskaźnika pięć innych polskich regionów (tj.: podkarpackie, małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie i opolskie) przesuwając się z miejsca 10 na miejsce 5 w rankingu województw o najwyższym wskaźniku zatrudnienia w kraju.
Do osiągnięcia ogólnoeuropejskiego celu dla tego wskaźnika na poziomie 75%, przyjętego w strategii Europa 2020, Pomorskie ma do pokonania jeszcze 6,4 pkt. proc. do roku 2020.