Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pomorski rynek pracy bije kolejne rekordy

Dodano: środa, 12 lipca 2017

Pomorski rynek pracy bije kolejne rekordy

Stopa bezrobocia w czerwcu spadła o kolejne 0,3 p. proc., zmniejszyła się również liczba bezrobotnych. Spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano we wszystkich powiatach województwa pomorskiego.

Pomorscy przedsiębiorcy pozytywnie oceniają stan gospodarki w regionie

W czerwcu 2017 r. przedsiębiorstwa mające siedzibę w województwie pomorskim pozytywnie oceniły ogólny klimat koniunktury gospodarczej w regionie (ocena pozytywna dotyczyła wszystkich rodzajów działalności gospodarczej badanych przez GUS). Najlepiej sytuację widzą przedstawiciele firm prowadzących działalność z zakresu handlu oraz z sekcji informacja i komunikacja.1 

Zapraszamy do zapoznania się z podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim (dane szacunkowe wg stanu na 30 czerwca 2017 r.)

opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa, sygnalnej informacji MRPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy oraz badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.
kraj

woj. pomorskie

Bezrobotni

 • 1,15 mln wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych.
 • W stosunku do maja 2017 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 4,1% (tj. o 49,3 tys. osób).
 • Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Największy spadek liczby bezrobotnych wystąpił w województwie lubuskim o 5,9% (tj. o 1,7 tys. osób), pomorskim o 5,2% (tj. o 2,9 tys. osób) i warmińsko-mazurskim o 5,1% (tj. o 3,3 tys. osób).
 • Liczba bezrobotnych w końcu czerwca br. była niższa o 17,2% (tj. o 239,7 tys. osób) niż przed rokiem.
 • 52,4 tys. wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych.
 • W stosunku do maja 2017 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 5,2% (tj. o 2,9 tys. osób).
 • Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Największy spadek liczby bezrobotnych wystąpił w powiecie nowodworskim  o 11,6% (tj. o 0,2 tys. osób) i puckim o 11,1% (tj. o 0,2 tys. osób).
 • Najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.

Stopa bezrobocia

 • 7,2% wyniosła stopa bezrobocia.
 • W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt. proc.
 • W porównaniu do czerwca 2016 r. jest niższa o 1,5 pkt. proc.
 • W odniesieniu do maja 2017 r. największy spadek stopy bezrobocia  odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,6 pkt. proc.), gdzie wskaźnik bezrobocia  wciąż pozostaje najwyższy w kraju (12,1%).
 • 6,0 % wyniosła stopa bezrobocia.
 • W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia  spadła o 0,3 pkt. proc. 
 • W porównaniu do czerwca 2016 r. jest niższa o 1,6 pkt. proc.
 • Najniższa stopa bezrobocia od czasu powstania województwa pomorskiego.

Oferty pracy

 • 146,1 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
 • 10,7 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
 • W porównaniu do maja 2017 r. odnotowano spadek o 7,8%  (tj. o 0,9 tys. ofert).
 • Spadek liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do maja 2017 r. odnotowano w większości powiatów. Największy spadek ofert pracy odnotowano w powiecie sztumskim o 60,8% (tj. o 0,3 tys. ofert), w Sopocie o 53,4% (tj. o 0,1 tys. ofert) i powiecie kwidzyńskim o 52,6% (tj. o 0,2 % tys. ofert). Natomiast największy wzrost ofert pracy wystąpił w powiecie słupskim  o 68,3% (tj. o 0,2 tys.ofert).


1. Opracowanie sygnalne „Koniunktura gospodarcza” GUS, Warszawa 30.06.2017