Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w lutym

Dodano: piątek, 29 marca 2019

Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w lutym

W większości województw w Polsce, bezrobocie w lutym zmniejszyło się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, niewielkie wzrosty dotyczyły jedynie regionu łódzkiego i pomorskiego. Stopa bezrobocia w kraju pozostała na tym samym poziomie, co w styczniu.W województwie pomorskim od początku 2019 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 16,5 tys. osób bezrobotnych, a wyrejestrowały 13,1 tys. Wśród osób wyrejestrowanych ponad połowa podjęła zatrudnienie.

Stopa bezrobocia nie zmieniła się
W lutym 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,2 % i w odniesieniu do stycznia br. nie zmieniła się.W Trójmieście, powiecie kartuskimi i w Słupsku odnotowano najniższe wskaźniki bezrobocia. Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskim miały cztery województwa: wielkopolskie, śląskie, małopolskie i mazowieckie.
 
Liczba bezrobotnych nieznacznie wzrosła
Według stanu na 28 lutego 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych  w Pomorskiem wynosiła 49,5 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca nieznacznie wzrosła o 0,7% (tj. o 0,3 tys. osób).
 
Nieco mniej ofert pracy
W lutym 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 8,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Liczba ofert pracy była nieco niższa niż w styczniu br. Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej zgłoszone w lutym 2019 r. przypadało 0,9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym okresie (tyle samo było w lutym 2018 r.).


Zwiększyła się liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom
W styczniu 2019 r. powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji  12,0 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia  na pracę. W porównaniu do stycznia 2019 r. liczba  oświadczeń zwiększyła się o 0,6 tys., tj. o 5,2%. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najwięcej oświadczeń zarejestrował Gdański Urząd Pracy(5,5 tys.).


Zapraszamy do zapoznania się z Informacją miesięczną o rynku pracy w województwie pomorskim, luty 2019.pdf