Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Na Pomorzu w lutym 2017 r. przybyło miejsc pracy i zmalało bezrobocie

Dodano: wtorek, 14 marca 2017

Na Pomorzu w lutym 2017 r. przybyło miejsc pracy i zmalało bezrobocie

W lutym 2017 r. poprawiła się koniunktura gospodarcza województwa pomorskiego. Większość badanych sekcji przedsiębiorstw (według informacji sygnalnej Głównego Urzędu Statystycznego) zgłosiło korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim najbardziej korzystnie oceniają przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Pozytywne opinie zgłaszane są również przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe oraz jednostki zajmujące się handlem detalicznym.

W województwie pomorskim w lutym 2017 r. przybyło miejsc pracy i zmalało bezrobocie. Spadek bezrobocia w okresie zimowym występuje rzadko. Taka tendencja pojawia się z reguły dopiero w marcu i utrwala w kwietniu oraz w kolejnych miesiącach. Na podstawie wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego, wstępnej informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sytuacji na rynku pracy w lutym 2017 r. oraz badań statystycznych rynku pracy MRPiPS-01 w lutym 2017 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim spadła o 0,9 tys. osób (o 1,4%) i wyniosła 65,7 tys. osób. Bardzo ważna jest informacja o wzroście liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej o 1,2 tys. (do liczby 9,7 tys. miejsc pracy). To oznacza, że w lutym br. liczba miejsc pracy w stosunku do stycznia 2017 r. wzrosła o 14,0%. Powyższe fakty potwierdzają dobrą i umacniającą się kondycję regionalnego rynku pracy. Województwo pomorskie ze stopą bezrobocia na poziomie 7,4% znajduje się obecnie wśród pięciu województw o najniższej stopie bezrobocia.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim w lutym 2017 r. 

Opracowaniem sygnalnym Głównego Urzędu Statystycznego
Koniunktura gospodarcza