Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Majowy rynek pracy w Pomorskiem

Dodano: czwartek, 28 czerwca 2018

Majowy rynek pracy w Pomorskiem Stopa bezrobocia w maju 2018 roku spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt. proc. – do 6,1% - wynika z szacunków MRPiPS. Spadek - od 0,2 do 0,6 pkt. proc. - odnotowano we wszystkich województwach.

W Pomorskiem stopa bezrobocia wyniosła 5,1 % i była o 1,0 pkt. proc. niższa niż w maju ubiegłego roku (6,1%). Wynik ten plasuje nasze województwo na czwartym miejscu w Polsce, za wielkopolskim (3,4%), śląskim (4,7%) i małopolskim (4,9%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w maju 2018 r. wyniosła 46,3 tys. osób i w porównaniu do kwietnia b.r. zmniejszyła się o 3,5%.

W maju 2018 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy  8,9  tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 2,2 tys. mniej niż w miesiącu poprzednim.

Do ewidencji  powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego wpisano 12,1 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz 193  zezwolenia na pracę sezonową. W porównaniu do kwietnia 2018 r. liczba oświadczeń zmniejszyła się o 663, natomiast liczba zezwoleń zwiększyła się  o 73.

W maju b.r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 734,01 zł i było wyższe o 6,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r. (4 467,01 zł).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy – województwo pomorskie, maj 2018 r.