Skip to main content
Strona główna
Strona główna

IV spotkanie partnerstwa Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Dodano: wtorek, 11 października 2016

IV spotkanie partnerstwa Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

3 października 2016 r. w sali Herbowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się IV spotkanie partnerstwa w ramach Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, szkół wyższych, pracodawców, instytucji współpracujących z rynkiem pracy, instytucji pozarządowych oraz eksperci rynku pracy.

W pierwszej części omówiony został sposób funkcjonowania PORP w ramach partnerstwa oraz zaprezentowane zostały funkcjonalności strony internetowej PORP. Druga część poświęcona została pracy w zespołach, polegającej na dyskusji dotyczącej zasadności przyjętych w PORP założeń oraz wypracowaniu rekomendacji dotyczących partnerstwa w ramach PORP. Określone zostały oczekiwania przedstawicieli poszczególnych instytucji w kontekście obszarów merytorycznych, które powinien obejmować PORP, roli poszczególnych organizacji, a także możliwości i zakresu przekazywania informacji do PORP.

Uzyskane w trakcie warsztatów propozycje i wnioski posłużą rozwojowi partnerstwa, zwiększeniu efektywności współpracy w ramach PORP oraz dostosowaniu strony internetowej PORP do potrzeb odbiorców.

Na zakończenie omówione zostały wnioski z prac w zespołach, a także przekazane informacje o kolejnym spotkaniu zaplanowanym na 30 listopada br. oraz konferencji promującej PORP zaplanowanej na 14 grudnia br.