Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Innowacyjne Pomorskie na podium!

Dodano: piątek, 7 września 2018

Innowacyjne Pomorskie na podium!

Mamy brąz!  Od kilku lat Pomorskie znajduje się w grupie najbardziej innowacyjnych województw. Według rankingu „Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów”pozycja naszego regionu w zakresie innowacyjności wzrosła do trzeciego miejsca w kraju, po województwie mazowieckim i małopolskim.

Awans Pomorskiego to efekt rosnących nakładów na cele badawczo-rozwojowe oraz zwiększenia liczby pracowników zajmujących się badaniami. 
Szczegóły w raporcie...


Warto również zaznaczyć, że województwo pomorskie osiągnęło jeden z najwyższych poziomów współczynnika aktywności zawodowej (1) w kraju - 58,3%. Stawia to Pomorskie na 3 miejscu, po województwach mazowieckim i wielkopolskim. Pięć lat wcześniej aktywność Pomorzan była niższa (55,8%), co plasowało nas na 6 miejscu w kraju, na równi z województwem kujawsko-pomorskim i małopolskim.

Współczynnik aktywności zawodowej rośnie, ponieważ utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby pracujących w Pomorskiem.

(1) Współczynnik aktywności zawodowej określa udział aktywnych zawodowo wśród ludności w wieku 15 lat i więcej. Zgodnie z metodyką BAEL osoby aktywne zawodowo (inaczej mówiąc siła robocza) to osoby w wieku 15 lat i więcej, wyrażające chęć podjęcia pracy. Do aktywnych zawodowo zalicza się zarówno osoby pracujące, jak i osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędach pracy) poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem.