Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych

Dodano: czwartek, 23 listopada 2017

Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych

Adres Partnera

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr  1, ul. L. Staffa  10, Gdynia
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2, ul. Opata Hackiego 13, Gdynia 81-213
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 , ul. Płk. Dąbka 207,  Gdynia

Adres strony WWW Partnera

www.gsdz.pl

Podstawowe informacje o Partnerze

Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych powstała z potrzeby pedagogów, psychologów i nauczycieli  zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach. Potrzebę tę dostrzegła  Agnieszka Dobbek-Szuta i w grudniu 2014 roku, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gdyni zorganizowała pierwsze spotkanie dla pracowników szkół z rejonu działania PPP 1. Z czasem Sieć rozrosła się i swoim zasięgiem objęła całe miasto, jednak aktywnymi członkami są również osoby spoza Gdyni. Głównymi celami funkcjonowania Sieci jest:

-  integrowanie środowiska doradców zawodowych zarówno szkolnych, jak i z obszaru rynku pracy,

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

- aktualizowanie informacji o:

  • zmieniających się przepisach prawnych w obszarze doradztwa edukacyjno- zawodowego, 
  • ofercie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych,
  • zawodach i rynku pracy,
  • ofercie szkoleń dla doradców zawodowych,

- poszerzenie kompetencji doradcy edukacyjno-zawodowego poprzez poznawanie nowych narzędzi i metod pracy,

- wzajemne inspirowanie się i poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów,

- podnoszenie świadomości społecznej roli doradcy zawodowego.


Główne cele:
  • wspieranie przedsiębiorczości;
  • wspomaganie władz samorządowych w realizacji polityki regionalnej;
  • wspieranie procesów inwestycyjnych;
  • obsługa środków pomocowych Unii Europejskiej;
  • promocja województwa pomorskiego;
  • inicjowanie i uczestnictwo w projektach współpracy międzynarodowej.