Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Gdańsk wspiera najsłabszych

Dodano: czwartek, 10 maja 2018

Gdańsk wspiera najsłabszych 27 października 2016 roku Rada Miasta Gdańska uchwałą przyjęła do realizacji „Gdańską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 roku”.

Dokument jest elementem całościowego programu rozwoju miasta. Wytycza kierunki i wskazuje narzędzia wspierania mieszkańców, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje