Skip to main content
Strona główna
Strona główna

eRPeKa, czyli jak aktywnie budować karierę zawodową

Dodano: poniedziałek, 26 czerwca 2017

eRPeKa, czyli jak aktywnie budować karierę zawodową

Magazyn dla studentów i absolwentów „eRPeKa. Rozwój, Praca, Kariera” czyli w jaki sposób aktywnie budować swoją karierę zawodową

Instytucje rynku pracy realizujące zadania z zakresu poradnictwa zawodowego bardzo często współpracują przy organizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak organizacja warsztatów czy targów pracy. Bogate doświadczenie w pracy na rzecz klientów pozwoliło zauważyć doradcom zawodowym, że wielu studentów i absolwentów nie ma wiedzy o tym, jak budować swoją karierę zawodową, w efekcie czego ich działania dotyczące poszukiwania praktyk i pracy bywają przypadkowe.

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającego w strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz z części akademickich biur karier województwa pomorskiego postanowili poszerzyć swoją ofertę doradczą i zaproponować studentom oraz absolwentom mieszkającym na Pomorzu dodatkową formę wsparcia. W ten sposób powstał magazyn „eRPeKa. Rozwój, Praca, Kariera” mający być inspiracją do samodzielnego i aktywnego zdobywania doświadczenia. Pierwsze wydanie „eRPeKi” w 2015 roku było współtworzone przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku oraz biura karier Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W 2016 roku dołączyły jeszcze biura karier Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Gdyni.

Od pierwszego wydania założono, że w tej publikacji przedstawione będzie nie tylko stanowisko specjalistów ds. rekrutacji czy ekspertów rynku pracy, ale przede wszystkim osiągnięcia osób młodych, które świadomie zdobywają doświadczenie zawodowe i budują swoją markę na rynku pracy. Zgodnie z tym założeniem, w eRPece zaczęto prezentować sylwetki osób, które „po godzinach” poświęconych na naukę podejmują różnego rodzaju aktywności, na przykład pracę w założonym przez siebie stowarzyszeniu, w ochotniczej straży pożarnej, prowadzą własną działalność gospodarczą czy biorą udział w zaawansowanym konkursie na praktyki. W ten sposób zdobywają cenne doświadczenie, mają możliwość odkrycia własnych mocnych stron, czy rozwinięcia umiejętności uniwersalnych, takich jak: organizacja własnej pracy,  komunikacja czy praca w zespole.

Obydwa dotychczasowe wydania były szeroko udostępniane w biurach karier, powiatowych urzędach pracy, ale także na targach pracy i warsztatach dla młodzieży. Cały czas rozpowszechniana jest również wersja elektroniczna magazynu.

W tej chwili przygotowywana jest kolejna edycja, która będzie poświęcona kompetencjom poszukiwanym obecnie u młodych ludzi przez pracodawców. Tymczasem zapraszamy do lektury „eRPeK” wydanych w 2015 i 2016 roku.