Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Dzieci i młodzież w centrum zainteresowania doradców zawodowych

Dodano: środa, 7 czerwca 2017

Dzieci i młodzież w centrum zainteresowania doradców zawodowych

W dniu  07.06.2017 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się VI spotkanie Partnerstwa PORP, którego tematem było  „Poradnictwo zawodowe jako kluczowy element w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych dzieci i młodzieży”. W spotkaniu  wzięli udział m.in. partnerzy PORP, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, w tym przedstawiciele szkół objętych działaniami prowadzonej przez WUP w Gdańsku akcji „Wybieraj Mądrze”.

Głównym celem spotkania było określenie możliwych do podjęcia działań w ramach Partnerstwa służących rozwojowi systemu poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim, w kontekście doradztwa edukacyjno-zawodowego dzieci i młodzieży.

Wystąpienia zaproszonych prelegentów koncentrowały się wokół funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego, rozwoju sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie pomorskim oraz wyzwań i problemów stojących przez poradnictwem. Przedstawiono rolę pracodawców w działaniach z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, a jako przykład dobrych praktyk omówiono funkcjonowanie Biura Karier utworzonego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja, która miała na celu określenie kierunków działań  w zakresie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego dzieci i młodzieży tak, by dokonywały one świadomych wyborów kierunków kształcenia i mogły sprostać wyzwaniom rynku pracy.