Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Doradcy zawodowi wspierają Pomorzan

Dodano: czwartek, 20 grudnia 2018

Doradcy zawodowi wspierają Pomorzan

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego (PSPZ) to sieć współpracy doradców zawodowych świadczących usługi w województwie pomorskim. W ramach sieci działa już 120 doradców, którzy służą pomocą przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego oparty na partnerstwie, wymianie informacji oraz dzieleniu się dobrymi praktykami jest elementem wsparcia mieszkańców naszego regionu. System powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, a budują go – w oparciu o potrzeby konkretnych grup odbiorców – doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy, szkolni doradcy zawodowi, wojewódzki i powiatowi konsultanci poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego.

Obszar działań doradców zawodowych jest szeroki, dotyczy wielu grup klientów i wymaga dopasowania do nich odpowiednich metod pracy.

W tym roku doradcy zawodowi współtworzący sieć PSPZ zrealizowali przedsięwzięcia skierowane zarówno do osób bezrobotnych, jak i aktywnych zawodowo, a także młodzieży szkolnej, seniorów oraz szkolnych doradców zawodowych.

W 2019 roku pomorscy doradcy będą kontynuowali swoje działania, poszerzając sieć współpracy i oferując Pomorzanom kolejne ciekawe przedsięwzięcia.

W ramach spotkań zrealizowanych przez doradców zawodowych w 2018 roku wsparcie otrzymało:

 

Czy wiesz, że…

Z bezpłatnych usług doradców Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku skorzystało w tym roku blisko 4000 osób. Doradcy udzielili ponad 1300 porad indywidualnych oraz przeprowadzili 180 warsztatów, w których udział wzięło 2600 Pomorzan.