Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Czerwcowy rynek pracy

Dodano: poniedziałek, 30 lipca 2018

Czerwcowy rynek pracy Szacunki co do rekordowo niskiej stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego potwierdziły się! W czerwcu 2018 r. stopa bezrobocia w Pomorskiem wyniosła 4,9 % i, w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadła o 0,2 pkt. proc.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 44,4 tys. osób i w porównaniu do maja b.r.  zmniejszyła się o 4,1 %. Największy spadek wystąpił w powiecie nowodworskim o 13,1 %.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o 5,7%, tj. o 506 miejsc.

Powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego wpisały do ewidencji  12,3 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz wydały 442 zezwolenia na pracę sezonową.
W porównaniu do maja 2018 r. liczba oświadczeń zwiększyła się o 183, tj. o 1,5%. Najwięcej oświadczeń zarejestrowano w Gdańskim Urzędzie Pracy (6,6 tys. oświadczeń), natomiast najwięcej zezwoleń na pracę wydano w powiatach: kartuskim – 153 i chojnickim - 123.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy - województwo pomorskie, czerwiec 2018 r.