Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Dodano: czwartek, 5 stycznia 2017

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Adres Partnera
al. gen. J.  Hallera 14, 80-401 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
www.cen.gda.plPodstawowe informacje o Partnerze
 

Głównym zadaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest wspieranie rozwoju szkół i placówek województwa pomorskiego oraz rozwoju zawodowego nauczycieli i dyrektorów poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.


Centrum Edukacji Nauczycieli organizuje i prowadzi:

 • wspomaganie pracy szkoły/placówki
 • doradztwo metodyczne dla nauczycieli:
 1. przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
 2. zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek
 • wojewódzki system informacji pedagogicznej
 • kursy kwalifikacyjne
 • kursy doskonalące
 • warsztaty, seminaria
 • wykłady
 • konferencje
 • konsultacje

 

Adresaci usług i przedsięwzięć Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 • doradcy metodyczni
 • nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności
 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową.