Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Dodano: wtorek, 30 maja 2017

Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego

Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego 

wg stanu na 30.09.2019 roku 

Opis do mapy udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych (pdf 478 KB)