Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Azymut: Praca

Azymut: Praca

Jesteś osobą niepracującą? Masz 30 lat lub więcej? Zamieszkujesz województwo pomorskie?

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU AZYMUT: PRACA!

W ramach projektu oferujemy:

  • bezpłatne szkolenie zawodowe,
  • płatny staż u lokalnych pracodawców,
  • doradztwo zawodowe,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Szczegółowe informacje