Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Automatyzacja a przyszły rynek pracy

Dodano: piątek, 18 sierpnia 2017

Automatyzacja a przyszły rynek pracy

Cyfryzacja, automatyzacja oraz inne zjawiska mające wpływ na kształt współczesnego rynku pracy postępują niezwykle dynamicznie i prowadzą do zmian w rzeczywistości zawodowej, do której się przyzwyczailiśmy. Za jakiś czas wiele zawodów z pewnością zniknie, część z nich się zmieni, powstanie też wiele nowych. Od obecnych i przyszłych uczestników rynku pracy wymagać to będzie sporej elastyczności i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, aby zapewnić sobie stabilną i  satysfakcjonującą przyszłość zawodową.

Diagnoza, jak kształtować się będzie rodzimy i światowy rynek pracy w przeciągu najbliższych lat oraz określenie trendów, które w przyszłości kształtować będą rzeczywistość polskich pracowników i przedsiębiorców zaprezentowana została w raporcie „Aktywni+Przyszłość rynku pracy 2017”. Raport powstał na podstawie  badania  przeprowadzonego przez DELab UW na zlecenie Gumtree Polska w ramach programu Gumtree.pl „Start do kariery”.
Polacy i przyszłość pracy

Według danych z raportu wynika, że siedmiu na dziesięciu Polaków nie przewiduje zmiany zawodu. Prawie połowa pracujących Polaków (48%) jest zdania, że w przeciągu 10 lat będzie pracować w tym samym zawodzie i wykonywać te same lub podobne zadania, co obecnie. Co piąty pracujący Polak (22%) uważa, że  pozostanie przy swoim zawodzie, wykonując ponadto czynności w zakresie obsługi nowych technologii i/lub programowania maszyn. 16 % naszych rodaków uwzględnia możliwość zmiany zawodu, przy czym musiałby się on wiązać z wykonywaniem podobnych czynności. Jedynie, co dziesiąty pracujący Polak (8%) liczy się ze zmianą zawodu na taki, który związany będzie z obsługą nowych technologii. Natomiast, tylko 6% Polaków aktywnych zawodowo na rynku pracy dopuszcza myśl o możliwości pracy zadaniowej opartej na nowych technologiach, ale nie wiążącej się z żadnym konkretnym zawodem.


Jakie zawody są zagrożone wyparciem, a jakie bezpieczne?

Na szczycie najbardziej poszukiwanych i najlepiej wynagradzanych zawodów znalazły się te związane z analizą danych, tj.:

Data Scientist – jako polski odpowiednik niekiedy stosuje się określenie „mistrz danych”; osoba, która potrafi zarządzać różnorodnymi zbiorami danych, pracować na nich i je analizować; zna się na statystce i uczących się maszynach oraz systemach dystrybuowanych i równoległych,

DevOp Engineer  - osoba, która łączy w swojej pracy zarówno umiejętności organizacyjne, jak i skutecznego zarządzania zespołem, a także programistyczne/deweloperskie; rozumie jednocześnie środowisko biznesowe oraz deweloperskie,

Data Engineer – osoba, potrafiąca gromadzić i przygotowywać dane w taki sposób, aby mogły być one wykorzystywane w celach operacyjnych oraz analitycznych; jej zadaniem jest dostarczanie zbiorów danych dla Data Scientists.

Wśród zawodów, dla których przewiduje się  najmniejsze zagrożenie automatyzacją wyszczególniono te, których wykonywanie opiera się na szczególnych kompetencjach i umiejętnościach, które trudno zmierzyć, takich jak: oryginalność, kreatywność, inteligencja społeczna, pomysłowość, wchodzenie w relacje z innymi ludźmi. W ten sposób, według raportu, znikome ryzyko automatyzacji zawodów dotyczy, m.in. terapeutów, psychologów, pielęgniarek, IT analityków biznesowych, architektów danych i system desingers, duchownych, lekarzy, wykładowców.


Źródło: BBC http://www.bbc.com/news/technology-34066941, w oparciu o metodologię Frey&Osborne 2013

Obok zawodów, dla których przewiduje się minimalne ryzyko automatyzacji i cyfryzacji, przedstawiono również te, które najbardziej są nimi zagrożone. Znalazły się tu zawody związane z logistyką i transportem, wykonywaniem prostych prac biurowych, z rutynowym, powtarzalnym wykonywaniem poszczególnych czynności oraz te, które dotyczą przetwarzania i obróbki danych, przede wszystkim finansowych (praca urzędnicza i biurowa, sprzedaż i handel, przemysł i przetwórstwo).

Jakie kompetencje należy rozwijać?                          

Jako umiejętności, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zawodowego w nowych realiach cyfrowej gospodarki uważa się przede wszystkim rozwijanie kompetencji cyfrowych i inteligencji społecznej oraz szeroko pojętą elastyczność. Pracodawcy poszukiwać będą osób o zaawansowanych kompetencjach cyfrowych i zdolnościach matematyczno-statystycznych, osób potrafiących współpracować z innymi ludźmi i inteligentnymi maszynami. W cenie będą osoby o wysokim poziomie empatii, umiejące zapewnić pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym i starszym, zajmujące się wychowaniem i kształceniem dzieci i dorosłych oraz osoby uzdolnione artystycznie i sportowo.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.