Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Akademickie Centrum Karier Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Dodano: wtorek, 14 lutego 2017

Akademickie Centrum Karier Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres Partnera
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1

Adres strony WWW Partnera
www.awf.gda.pl
www.ack2015.awfis.net

Podstawowe informacje o Partnerze PORP

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku to jedyna sportowa uczelnia wyższa na Pomorzu. W 2019 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) będzie obchodzić 50-lecie istnienia.
AWFiS składa się z 3 wydziałów:

 • Wydział Wychowania Fizycznego,
 • Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii,
 • Wydział Turystyki i Rekreacji.

Oferuje 5 kierunków studiów – wychowanie fizyczne w języku polskim (I i II stopnia) i angielskim (I stopnia), sport w języku polskim (I i II stopnia) i angielskim (II stopnia), fizjoterapia (I i II stopnia), terapia zajęciowa (I stopnia) oraz turystyka i rekreacja (I i II stopnia). Ponadto na Wydziale Wychowania Fizycznego i Wydziale Turystyki i Rekreacji można podjąć studia doktoranckie (III stopnia).

Studenci AWFiS mogą także uczestniczyć w studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach w ramach Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej.

Osobom studiującym na poszczególnych kierunkach uczelnia oferuje wiele interesujących specjalizacji, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy:
- specjalizacje na kierunku wychowanie fizyczne:

 • instruktorska – kwalifikacje instruktora sportu AWFiS w gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, tenisie stołowym, żeglarstwie, żeglarstwie deskowym, kulturystyce, narciarstwie zjazdowym, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie;
 • instruktor treningu personalnego,
 • instruktor przygotowania motorycznego,
 • instruktor rekreacji ruchowej: fitness – ćwiczenia siłowe, fitness – nowoczesne formy gimnastyki,
 • kinezygerontoprofilaktyka,
 • profilaktyka w geriatrii,
 • odnowa biologiczna,
 • komunikacja i dziennikarstwo sportowe.

- specjalizacje na kierunku sport:

 • zarządzanie w sporcie,
 • nauczycielska,
 • odnowa i żywienie w sporcie.

- specjalności na kierunku fizjoterapia:

 • terapia zajęciowa,
 • profilaktyka w geriatrii,
 • odnowa biologiczna,
 • trener zdrowia.

- specjalności na kierunku turystyka i rekreacja:

 • hotelarstwo,
 • turystyka kulturowa,
 • gospodarowanie w turystyce,
 • turystyka aktywna – wodna ze specjalizacjami: windsurfing, żeglarstwo,
 • rekreacja ruchowa ze specjalizacjami: fitness – ćwiczenia siłowe,
 • fitness – nowoczesne formy gimnastyki, fitness dla kobiet w ciąży i po porodzie, kinezygerontoprofilaktyka, tenis,
 • spa & wellness.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej oraz na dwóch wydziałach (na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Wydziale Turystyki i Rekreacji) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu posiada zaawansowane laboratoria badawcze: Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej, Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie, Laboratorium Psychologii Sportu i Zdrowia a w nim pracownie: Neurodiagnostyki i Neurotreningu, Psychologii Zdrowia, Narodowe Centrum Badawczo-Innowacyjne Psychologii Sportu oraz Laboratorium Biochemii.

AWFiS to 20,9 ha powierzchni kampusu i 16,9 tys. m² powierzchni obiektów sportowych, w tym pływalnia, 15 sal sportowych, 5 boisk zewnętrznych (piłka nożna, rugby, lekkoatletyka, boiska wielofunkcyjne i korty) oraz Hala Gimnastyczna Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS z Centrum Medycyny Fizykalnej i Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn. Ponadto na terenie uczelni znajduje się Wydawnictwo Uczelniane, Biblioteka Główna oraz Archiwum. AWFiS wydaje też kwartalnik „Panorama AWFiS”.

W strukturze AWFiS znajduje się także Narodowe Centrum Żeglarstwa im. dr. Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich z nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną mariną na 100 miejsc postojowych i zapleczem hotelowym, Przystań Wioślarska im. Ryszarda Bielańskiego przy Siennickiej oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Raduniu.

Uczelnia aktywnie współpracuje z innymi uczelniami z kraju i zagranicy, uczestniczy w programach Erasmus+ i Cirius, jest także sygnatariuszem umów z wieloma instytucjami i związkami sportowymi. W ramach programu Erasmus + każdego roku do uczelni przyjeżdża ponad 20 studentów z zagranicy i kilku zagranicznych profesorów.
W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu działają też organizacje studenckie, m.in. Rada Samorządu Studentów AWFiS oraz Akademickie Centrum Karier, które wspiera studentów i pomaga im w zawodowym starcie.

Akademickie Centrum Karier to jednostka uczelniana działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
Dzięki wygranemu projektowi unijnemu „ACK- Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku” prawie wszystkie działania realizowane w okresie
01.08.2009 – 30.09.2012 były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ACK uczestniczyło także w projekcie „OLZA” – Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów. OLZA to platforma internetowa służąca uczelniom do monitorowania losów zawodowych absolwentów. Ponadto OLZA daje też możliwość generowania dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktu studentów i absolwentów z pracodawcami w procesie poszukiwania pracy.

Od kwietnia 2014 roku realizowaliśmy w naszym Centrum projekt unijny o nazwie: „ACK II – Staże dla Turystyki”. Projekt trwał do czerwca 2015 roku i zakładał organizowanie płatnych staży zawodowych dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
Akademickie Centrum Karier od 2014 roku jest jednym z współorganizatorów Akademickich Targów Pracy Trójmiasto. W każdej z edycji bierze udział kilka tysięcy uczestników oraz kilkudziesięciu pracodawców.
Wpieraliśmy projekt GEES przy organizacji warsztatów z Coachingu przez naszego doradcę zawodowego. Celem projektu było opracowanie zestawu kompetencji kluczowych i niezbędnych do osiągania sukcesów w podwójnej karierze: jako sportowca i studenta/ucznia.

Celem i misją ACK AWFiS jak i wszelkich biur karier istniejących na uczelniach wyższych jest zapewnienie doradztwa zawodowego, pozwalającego profesjonalnie zdiagnozować optymalne ścieżki rozwoju kariery zawodowej oraz dostarczenie praktycznej wiedzy i rozwinięcie umiejętności, zapewniających odpowiednie zachowanie na rynku pracy, by zostać zatrudnionym przez wybranego pracodawcę.