#
Trendy na rynku pracy


Ludność wg ekonomicznych grup wieku (stan w końcu roku) w tys.
Wiek przedprodukcyjny - wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat.
Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat.
Wiek poprodukcyjny - wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej.

Ludność

Wyszczególnienie200420052006200720082009201020112012201320142015
wiek przedprodukcyjny 489,8 479,0 469,3 462,2 457,0 452,9 457,0 453,7 451,2 449 448,2 447,8
wiek produkcyjny 1401,8 1414,9 1422,2 1428,6 1433,5 1439,5 1469,2 1467,2 1462,2 1454,9 1446,1 1436,2
wiek poprodukcyjny 302,4 305,1 312,1 320,1 329,1 337,7 349,3 362,6 376,7 391,9 407,8 423,7
Źródło: Bank danych lokalnych GUS

Pracujący wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności w tys.
(bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa).

trendyprac
 czerwona linia oznacza trend zjawiska

Wyszczególnienie200420052006200720082009201020112012201320142015
liczba w tys. 656,2 667,0 690,8 721,7 736,3 736,8 744,9 744,3 741,1 753,4 774,8 798,2
wzrost/spadek do roku poprzedniego 0,1% 1,6% 3,6% 4,5% 2,0% 0,1% 1,1% -0,1% -0,4% 1,7% 2,8% 3,0%
Źródło: Bank danych lokalnych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w zł
(w latach 2005-2011 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, Poczty Polskiej oraz operatorów telekomunikacyjnych sieci publicznej; od I kwartału 2012 r. bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).


trendywynagr

 czerwona linia oznacza trend zjawiska

Wyszczególnienie200520062007200820092010201120122013201420152016
ogółem w tys. 2553,97 2711,62 3016,27 3277,60 3418,71 3500,05 3674,60 3794,29 3931,77 4100,07 4262,40 4411,37
wzrost/spadek  do roku poprzedniego - 6,2% 11,2% 8,7% 4,3% 2,4% 5,0% 3,3% 3,6% 4,3% 4,0% 3,5%

Źródło: Bank danych lokalnych GUS

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON w tys.
(bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie).

trendypodm
 czerwona linia oznacza trend zjawiska

Wyszczególnienie2004200520062007200820092010201120122013201420152016
liczba w tys. 223,0 226,4 229 232,8 240,5 249,3 260,2 258,2 265,0 271,8 276,0 281,9 286,8
wzrost/spadek do roku poprzedniego -1,5% 1,5% 1,1% 1,7% 3,3% 3,6% 4,4% -0,8% 2,6% 2,5% 1,5% 2,1% 1,8%

Źródło: Bank danych lokalnych GUS


Bezrobocie rejestrowane


Wolne miejsca pracy zgłaszane do powiatowych urzędów pracy


czerwona linia oznacza trend zjawiska

Wyszczególnienie2004200520062007200820092010201120122013201420152016
liczba bezrobotnych (tys.) 179,7 159,9 126,0 86,9 67,8 100,3 104,7 106,7 114,6 114,1 96,8 77,7 64,1
stopa bezrobocia (%) 21,4 19,2 15,3 10,7 8,4 11,9 12,3 12,5 13,4 13,2 11,1 9,0 7,3
wolne miejsca pracy (tys.) 58,2 68,0 87,8 96,0 86,7 52,4 61,5 49,0 54,0 54,0 68,2 87,1 108,3

Źródło: Bank danych lokalnych GUS


Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej - dane średnioroczne w tys.
(BAEL Badanie aktywności ekonomicznej ludności  - kwartalne badanie GUS, którego przedmiotem jest fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w wylosowanych gospodarstwach domowych).

BAELzmiany

Wyszczególnienie200420052006200720082009201020112012201320142015
Aktywni zawodowo 852 856 813 844 841 843 888 871 950 994 987 1066
pracujący 680 694 704 764 795 789 805 797 859 894 902 995
bezrobotni 172 162 110 80 46 54 83 74 91 100 85 70
Bierni zawodowo 748 741 728 745 755 766 713 728 762 788 786 787
Źródło: Bank danych lokalnych GUS