#
Rynek pracy w mapach

Tutaj znajdują się aktualne informacje z rynku pracy prezentowane w postaci map. Źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny. W celu uzyskania map z poprzednich okresów prosimy o kontakt pod adresem porp@wup.gdansk.pl . W przypadku wykorzystania map prosimy o uwzględnienie źródła informacji z adnotacją, że prezentowane dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.
Więcej

Bezrobotni poniżej 30 roku życia

Bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego oraz w kraju
Więcej

Cudzoziemcy

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego

Liczba bezrobotnych

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego oraz w kraju
Więcej

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego oraz w kraju
Więcej