#
Rynek pracy w mapach
Więcej

Bezrobotni poniżej 30 roku życia

Bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego oraz w kraju
Więcej

Cudzoziemcy

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego

Liczba bezrobotnych

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego oraz w kraju
Więcej

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego oraz w kraju
Więcej