Skip to main content
Strona główna
Strona główna
Pogorszenie wskaźników rynku pracy w listopadzie - link

Pogorszenie wskaźników rynku pracy w listopadzie

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Szacuje się, że w listopadzie br. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim nieznacznie wzrosła w stosunku do miesiąca wcześniejszego (o 0,6 tys. osób, 1,4%) i osiągnęła wartość 45,5 tys. Konsekwencją takiej sytuacji jest niewielki wzrost stopy bezrobocia do poziomu 4,9 %, czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w październiku tego roku.
Zawody jutra dla sektora finansowego - link

Zawody jutra dla sektora finansowego

czwartek, 29 listopada 2018

Kto pewnie czuje się w świecie nowoczesnych technologii, temu bezrobocie nie zagrozi. Przyszłość należeć będzie do specjalistów od cyberbezpieczeństwa, digitalizacji procesów oraz analizy danych. Autorzy badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bilans Kapitału Ludzkiego. Sektor finansowy” są zgodni, że obecni kandydaci do pracy w sektorze finansowym mają wyższe kompetencje ogólne i są lepiej przygotowani niż przed laty.
Zapotrzebowanie na pracowników w 2019 roku – wyniki Barometru zawodów - link

Zapotrzebowanie na pracowników w 2019 roku – wyniki Barometru zawodów

czwartek, 29 listopada 2018

Barometr zawodów jest jednoroczną prognozą dotyczącą zapotrzebowania pomorskich pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach. Badanie realizowane jest od czterech lat we wszystkich powiatach województwa, a prognozę wypracowują eksperci regionalnego rynku pracy.
Październikowa hossa pomorskich ofert pracy - link

Październikowa hossa pomorskich ofert pracy

czwartek, 29 listopada 2018

W regionie cały czas zwiększa się liczba ofert pracy. W październiku 2018 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 9 297 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 500 miejsc (o 5,7%) więcej niż w miesiącu poprzednim.
Zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców nie słabnie - link

Zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców nie słabnie

środa, 21 listopada 2018

Zwiększanie atrakcyjności miejsc pracy i wynagrodzeń jest niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby kadrowe pomorskich pracodawców. W III kwartale 2018 r. pracodawcy nadal wykazują duże zainteresowanie przyjmowaniem pracowników spoza regionu, w tym cudzoziemców.
Ponad 90% Polaków odrzuca plany emigracji zarobkowej - link

Ponad 90% Polaków odrzuca plany emigracji zarobkowej

wtorek, 20 listopada 2018

Rekordowo niska stopa bezrobocia i coraz lepsze warunki zatrudnienia w kraju wyraźne wpływają na ograniczenie planów migracyjnych Polaków. Jak wynika z dziewiątej edycji raportu „Migracje Zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Work Service, jedynie 8,6% aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy rozważa wyjazd do pracy za granicą. Jednocześnie 37,1% z nich chciałoby wyjechać na 3 miesiące, a „tylko” 19,2% na stałe. Co ciekawe, już 38% badanych wskazuje atrakcyjne miejsce pracy w Polsce jako barierę przed wyjazdem.
Mikroprzedsiębiorcy rosną w siłę - link

Mikroprzedsiębiorcy rosną w siłę

czwartek, 15 listopada 2018

Województwo pomorskie ma ogromny potencjał przedsiębiorczości. Liczba pomorskich przedsiębiorstw systematycznie wzrasta, szczególnie dynamicznie rozwija się mikroprzedsiębiorczość.
Pomorskie.Tu się studiuje - link

Pomorskie.Tu się studiuje

czwartek, 8 listopada 2018

Z każdym kolejnym rokiem na uczelniach w Trójmieście studiuje coraz więcej obcokrajowców. Najwięcej studentów z zagranicy uczy się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - prawie tysiąc. GUM-ed już w 2002 roku uruchomił studia otwarte dla kandydatów spoza Polski. Wszystkie wykłady, seminaria i laboratoria prowadzone są tam w języku angielskim.