#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszch...
Najistotniejszym celem funkcjonowania PORP jest dostarczanie aktualnej i kompleksowej wiedzy pochodzącej z różnych dostępnych źródeł, która wspomagać będzie prowadzenie regionalnej polityki rynku pracy, edukacji oraz gospodarki Pomorza.
PSME skupia wiedzę o regionie poprzez integrowanie i koordynowanie działań monitoringowych i ewaluacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz poprzez współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w rozwój województwa.
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Jest to dokument strategiczny, wyznaczający główne kierunki rozwoju regionu.