#
Media o pomorskim rynku pracyPrawie 90 mln zł na rozwój pomorskich firm. Pierwsze pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi, wspierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze będą przeznaczone dla małych przedsiębiorstw, które mają problem z uzyskaniem kredytu komercyjnego. Pomorscy przedsiębiorcy skorzystają z takich pożyczek jako pierwsi w Polsce. W Warszawie 9 sierpnia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą oferować wsparcie firmom w naszym regionie. Województwo pomorskie jako pierwsze w Polsce zdecydowało się kontynuować współpracę z BGK na wdrażanie instrumentów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz dwaj pomorscy pośrednicy, wybrani w otwartym przetargu.

http://pomorskie.eu z 9 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Kobiety wybierają pracę

Według najnowszych danych BAEL w pierwszym kwartale br. liczba kobiet biernych zawodowo z powodów rodzinnych wyniosła 1,57 mln. To o ok. 30 tys. mniej w porównaniu z końcówką ubiegłego roku. Oznacza to, że panie coraz częściej zamiast bierności zawodowej wybierają pracę. Spadek bierności zawodowej wśród kobiet wystąpił w różnych grupach wiekowych. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej na bieżąco monitoruje sytuację. Od momentu wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus” do końca okresu objętego badaniem, czyli pomiędzy I kwartałem ub.r. a I kwartałem br. współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15+ wzrósł o 0,1 p. proc. do poziomu56,2%. We wspomnianym okresie liczba osób aktywnych zawodowo we wszystkich grupach wiekowych zmniejszyła się o ok. 7 tys. Wynikało to ze spadku liczby bezrobotnych o 277 tys. osób i wzrostu liczby pracujących o 269 tys. osób. Należy zaznaczyć, że ze spadkiem liczby osób aktywnych zawodowo mamy do czynienia od początku 2015 roku. Wpłynęły na to zmiany demograficzne, a dokładniej – zmniejszająca się populacja osób w wieku 15 lat i więcej. Co ważne, w I kwartale br. wskaźnik zatrudnienia wzrósł rok do roku o 1,1 punktu procentowego i wyniósł 53,2%. Jednocześnie liczba pracujących zwiększyła się na przestrzeni roku o 269 tys. osób

http://www.mpips.gov.pl z 9 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Młodzi pracownicy na zleceniu mogą zyskać ochronę

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osobę w wieku 16–18 lat na umowie o pracę musi m.in. inaczej liczyć wymiar jej urlopu, pilnować aby nie pracowała w nadgodzinach i zlecać jedynie prace proste (lub uczyć zawodu). Ten, który zdecyduje się na podpisanie zlecenia albo dzieła, może ignorować takie ograniczenia, choć w obu przypadkach zatrudnieni będą niepełnoletni i z tego powodu zasługują na podobną ochronę. Państwowa Inspekcja Pracy dostrzega ten absurd i proponuje zmianę prawa. – Przepisami ochronnymi powinni być objęci wszyscy młodociani, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i podstawę zatrudnienia – wskazuje Roman Giedrojć, główny inspektor pracy.

http://praca.gazetaprawna.pl z 9 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Mniejsze zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy za granicą

Jak podkreśla w rozmowie z IAR doradca EURES Maciej Trędota, zgłasza się zdecydowanie mniej osób chętnych zarówno do wyjazdów na stałe, jak i do prac sezonowych. Dodaje, że wynika to ze wzrostu wynagrodzeń i dobrej sytuacji gospodarczej w Polsce. Poza tym te osoby, które chciały wyjechać, już to zrobiły. Ci, którzy decydują się na zatrudnienie sezonowe, chętnie pracują przy zbiorach w rolnictwie oraz w turystyce i gastronomii. Wyjeżdżają do Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii, a także krajów basenu Morza Śródziemnego. Maciej Trędota radzi, by nie wyjeżdżać bez znajomości języka chociażby angielskiego, w którym możemy porozumieć się praktycznie wszędzie.

http://www.bankier.pl/ z 8 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Czy automatyzacja pracy oznacza masowe bezrobocie? Wręcz przeciwnie

Pojawienie się na drogach autonomicznych samochodów i ciężarówek nie oznacza wystąpienia masowego bezrobocia. Doprowadzi do powstania licznych nowych zawodów. Technologiczne i społeczne zmiany wpłyną na niemalże każdy aspekt pracy. Problem ten wzbudza dużo emocji, jednak zmiany nie muszą negatywnie odbić się na liczbie dostępnych miejsc zatrudnienia – pisze Quartz. Wpływ automatyzacji na poszczególne branże będzie zróżnicowany. Aby ocenić jego charakter trzeba wziąć pod uwagę kontekst: z jakich zadań składa się zagrożone stanowisko pracy, jakie demograficzne czynniki występują w danych regionach czy sektorach oraz jakie regulacje prawne oraz inne zewnętrzne „hamulce” (na przykład postawy społeczne) mogą wpłynąć na proces. Stosowanie generalizacji zazwyczaj zamazuje konkretny obraz.

http://forsal.pl/ z 8 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Białorusini też chcą pracować w Polsce. Lawinowo rośnie liczba wniosków o ich zatrudnienie

Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku złożonych zostało 89 tys. wniosków o zgodę na legalny pobyt. To 27 tys. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najczęściej ubiegają się o niego obywatele Ukrainy, ale przybywa też wniosków składanych przez Białorusinów, którzy w swoich planach emigracyjnych coraz chętniej zamiast Rosji uwzględniają Polskę. Pod koniec lipca Polskie Radio podało za białoruską "La Stradą" - organizacją pomagającą tamtejszej ludności m.in. w wyjazdach za granicę - że o ile jeszcze w 2013 r. 53 proc. Białorusinów podróżowało za pracą do Rosji, a zaledwie 8 proc. do Polski, to obecnie wyniki niemal się wyrównały. Rosję wybiera dziś 27 proc., a Polskę 22 proc. Powód jest prozaiczny - podczas gdy rosyjski rynek pracy przeżywa gorsze chwile, nasz pod kilkoma względami jest w najlepszej kondycji od lat.

http://next.gazeta.pl z 8 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Druga fala imigracji ze wschodu

Przyzwyczailiśmy się już do języka ukraińskiego na polskich ulicach. Niedługo powinniśmy przyzwyczajać się do kolejnych języków wschodniosłowiańskich. Polacy już przyzwyczaili się do ukraińskich rejestracji na autostradach czy pisanych cyrylicą ogłoszeń na słupach. Według niektórych szacunków w Polsce może mieszkać i pracować nawet 1,5 miliona Ukraińców. Polska przez lata prowadziła raczej liberalną politykę wizową wobec południowo-wschodnich sąsiadów. Znaczący jednak napływ znad Dniepru miał miejsce po rozpoczęciu rosyjsko-ukraińskiego konfliktu w 2014 r. Gospodarka ukraińska znalazła się w kryzysie, a wyjazd do pracy do Rosji stał się kłopotliwy. Szybko rozwijająca się Polska ze spadającym bezrobociem stała się atrakcyjnym celem imigracyjnym.

http://gosc.pl/ z 8 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Dobrych pracowników trzeba rekrutować szybko

Do niedawna, jeśli specjaliści ds. HR czy łowcy głów czuli presję na krótki czas rekrutacji, to zwykle pochodziła ona od pracodawców, którym zależało na jak najszybszym zapełnieniu wakatu. Teraz jednak rosnąca konkurencja o pracowników sprawiła, że coraz większe znaczenie mają oczekiwania kandydatów do pracy. A ci mają dzisiaj znacznie mniej cierpliwości niż jeszcze przed kilkoma laty, w czasach dwucyfrowego bezrobocia. Tym bardziej że wśród nich rośnie grupa przedstawicieli młodych ludzi 20+, określanych niekiedy jako pokolenie instant.

http://www.rp.pl z 8 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Firmom trudno sobie poradzić bez Ukraińców

Rekordzistami pod względem tempa wzrostu popytu na ręce do pracy zza wschodniej granicy były w I półroczu br. województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. Liczba złożonych tam w powiatowych urzędach pracy oświadczeń pracodawców, którzy chcieli zatrudnić cudzoziemców ze Wschodu, była prawie trzykrotnie większa niż rok wcześniej i przekroczyła 10 tys. To jednak niewiele na tle potrzeb najbardziej rozwiniętych regionów, na czele z Mazowszem, gdzie pracodawcy zamierzali w I półroczu br. zatrudnić ponad 233,5 tys. pracowników ze Wschodu, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

http://www.rp.pl/ z 8 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Boom na zatrudnianie seniorów

Na korzyść osób starszych działa demografia. Prognozy demograficzne dla Europy ze złych, stały się bardzo złe. Zdaniem Komisji Europejskiej do 2080 roku co ósmy mieszkaniec Starego Kontynentu będzie miał powyżej 80 lat. W tej chwili osoby 65+ stanowią 18,5 proc. mieszkańców UE, we wspomnianym 2080 r. będzie ich już 30 proc. Wśród państwa najbardziej dotkniętych tym problemem będzie Polska. Wraz z Niemcami, Słowacją i Portugalią będziemy najstarszym społeczeństwem w Europie, gdzie liczba osób po osiemdziesiątce wyniesie powyżej 14 proc. To w oczywisty sposób będzie wymuszało na pracodawcach konieczność zmiany podejścia do najstarszej grupy pracowników.

http://serwisy.gazetaprawna.pl z 8 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Specjalista od eksportu poszukiwany

Rosnące chęci polskich firm do ekspansji za granicą zwiększyły w ostatnich latach zapotrzebowanie na specjalistów, którzy w tym pomogą. W ubiegłym roku na czołowym portalu rekrutacyjnym Pracuj.pl opublikowano ponad 824 oferty dla specjalistów ds. eksportu, o 8 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad dwa razy więcej niż przed pięcioma laty. – Pracowników zajmujących się eksportem poszukuje się głównie w takich branżach, jak: handel i sprzedaż, budownictwo i nieruchomości, przemysł lekki, przemysł ciężki oraz produkcja dóbr szybkozbywalnych, FMCG – wylicza Aleksandra Kowalewska z Grupy Pracuj, właściciela Pracuj.pl.

http://www.rp.pl z 7 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Wakacyjny Staż w Gdańsku: 14,7 tys. ofert dla studentów i absolwentów przygotowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku

– Wakacyjny Staż 2017 to dobra okazja dla studentów i absolwentów, aby zdobyć praktyczne umiejętności i cenne doświadczenie, a niejednokrotnie też szansa na stałe zatrudnienie– twierdzi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. W tym roku władze miasta już po raz 15. zorganizowały letni program stażowy dla młodych ludzi, zapraszając do współpracy lokalne firmy. – Akcja od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, bo przynosi wymierne obopólne korzyści. Młodym daje okazję do nabycia nowych umiejętności. Fundatorzy stażu zaś mogą poznać kolejne nowe pokolenia i skorzystać z nowej energii, świeżych pomysłów i pomocy od młodych, zaangażowanych osób – wyjaśnia Aleksandra Dulkiewicz.

http://www.rp.pl z 7 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Nowy Dwór Gdański. Bezrobocie spada. To efekt sezonu letniego

Stopa bezrobocia w powiecie nowodworskim wynosi wg najnowszych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 10,8 proc. z liczbą 1128 osób bez pracy. Obszarem dotkniętym największym bezrobociem na Pomorzu jest powiat człuchowski - 13,5 proc. (2603 bezrobotnych). Na drugim miejscu jest powiat malborski - tu stopa bezrobocia wynosi 12,6 proc., a bez pracy są 2173 osoby). Na kolejnych miejscach są powiaty sztumski (11,9 proc. - 1325 bezrobotnych i bytowski - 11, 4 proc. 3307 bezrobotnych). Czy są powody do optymizmu? Specyfiką rynku pracy w powiecie nowodworskim jest jego sezonowość. Co roku w regionie, w okresie wakacji i go poprzedzającym, zapotrzebowanie na pracowników rośnie, co jest związane z działalnością branży turystycznej. Hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe potrzebują personelu - pokojówek, recepcjonistek, parkingowych, obsługi kuchni itp. Np. w tym roku w czerwcu stopa bezrobocia w czerwcu spadła aż o 13 proc. Co roku październikowe statystyki bezrobocia w powiecie nowodworskim rosną, bo w kończącej sezon letni branży turystycznej miejsca pracy są likwidowane.

http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/ z 3 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Zarobki w polskich miastach wahają się od 3,2 tys. zł do 6,1 tys. zł

W Jastrzębiu-Zdroju odnotowano w 2016 r. najwyższe przeciętne wynagrodzenie w Polsce sięgające 6 tys. 132 zł. Relatywnie najgorzej zarabiają mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie przeciętna pensja wyniosła 3 tys. 229 zł. Dane obejmujące 66 miast na prawach powiatu, czyli m.in. dawne stolice województw oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, opublikował Główny Urząd Statystyczny. Położone w woj. śląskim Jastrzębie-Zdrój, z kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości 6 tys. 131,62 zł, kolejny raz znalazło się na czele miast na prawach powiatu, w których zarabia się najwięcej. Przeciętne zarobki w tym mieście stanowią 143 proc. średniej krajowej - 4 tys. 290,52 zł. Z wyjątkiem Warszawy, w której statystyczne wynagrodzenia wyniosły 5 tys. 739,61 zł, plasując stolicę na drugiej pozycji, również kolejne miejsca w czołówce miast o najwyższych zarobkach zajęły samorządy z woj. śląskiego: Jaworzno (5 tys. 314,6 zł) i Katowice (5 tys. 274,86 zł). Jak wynika z zestawienia, stosunkowo dobrze zarabia się też w Płocku (5 tys. 238,34 zł), Gdańsku (5 tys. 118,59 zł) i Sopocie (5 tys. 104,38 zł).

http://www.rp.pl z 3 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


GUS: Polak częściej pracuje na etacie

Na koniec I kw. liczba pracowników przekroczyła w Polsce 12,9 mln osób i była o 430 tys. większa niż dwa lata wcześniej- wynika z najnowszych danych GUS o aktywności ekonomicznej Polaków. Liczba pracujących na bezterminowych umowach o pracę wrosła w tym czasie jeszcze szybciej, bo o 520 tys. Zdaniem rekruterów jest to kolejnym potwierdzeniem bardzo dobrej koniunktury na polskim rynku pracy, gdzie coraz częściej to nie pracodawca a kandydat decyduje nie tylko u kogo, ale i na jakich zasadach się zatrudni. – Rynek pracownika wpływa na ofertę firm, które stają się bardziej elastyczne. Dzięki temu, forma zawieranej umowy zależy często od preferencji kandydata, przez co poprawiają się warunki pracy w odczuciu samych pracowników – mówi Piotr Dziedzic, dyrektor w firmie rekrutacyjnej Michael Page. Zaznacza, że to widoczne wzmocnienie pozycji pracownika dotyczy zarówno kandydatów na wysokie stanowiska, jak również osób ze średniego oraz niższego poziomu.

http://www.rp.pl/ z 3 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Ile osób skorzysta z obniżonego wieku emerytalnego

Wbrew oczekiwaniom rządu setki tysięcy osób od razu skorzystają z obniżonego wieku emerytalnego. Tak deklarują przyszli emeryci doradcom ZUS. A ci przeżywają prawdziwe oblężenie. Od początku lipca odwiedziło ich przeszło 240 tys. osób, z czego 160 tys. poprosiło o wyliczenie świadczenia, jakie będzie im przysługiwało po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. Decyzję o wstrzymaniu się z przejściem na emeryturę deklarują tylko osoby z wysokimi zarobkami. Ich świadczenia mogą dzięki dłuższej aktywności zawodowej wzrosnąć nawet o kilkaset złotych. Natomiast osoby z niskimi przyszłymi świadczeniami nie ukrywają, że i tak nie będą czekać z przejściem na emeryturę. Nie robi na nich wrażenia 8 proc. podwyżki za rok oczekiwania (a na tyle, jak wynika z symulacji urzędników, mogą liczyć).

http://www.rp.pl/ z 3 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Polski rynek pracy wyludnia się. Ratunkiem – imigranci ze Wschodu

Aktualne trendy demograficzne są dla Polski niekorzystne. Wg raportu „Kierunki 2017” przygotowanego przez DNB Bank Polska i firmę doradczą Deloitte, do 2050 r. na rynku pracy zabraknie około 10,6 mln osób w wieku 18–44 lat, by utrzymać obecną relację ich liczby do liczby osób w wieku poprodukcyjnym 60/65+. Ubytek ten może w pewnym stopniu wyrównać migracja 4,5 mln pracowników ze Wschodu. Dynamice PKB będą szkodzić starzenie się społeczeństwa i zmiany w strukturze demograficznej ludności. Jednocześnie rosnące koszty opieki zdrowotnej i świadczeń społecznych będą coraz większym obciążeniem dla finansów publicznych.

http://forsal.pl z 1 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Imigracja a rynek pracy – korzyści i wyzwania

Imigracja może być postrzegana jako napływ konkurencji w państwach mających wysoki wskaźnik bezrobocia, ale też jako remedium na starzenie się europejskich społeczeństw. Jak migracja wpłynie na sytuację na europejskich rynkach pracy? W dyskusji wezmą udział Thorsten Klute, sekretarz stanu z Ministerstwa ds. Pracy, Integracji i Spraw Społecznych Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy), Franz Wolf, dyrektor Austriackiego Funduszu Integracyjnego, Larysa Lisogor z ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk, poseł Antoni Duda, Alessandro Ingaria, burmistrz Priero (Włochy) i Ludmiła Wasiljewa, przewodnicząca organizacji Dobro Rodziny (Rosja). Dyskusję poprowadzi Sven Astheimer z niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung".

http://www.rp.pl/ z 1 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Kobiety wracają do pracy. To koniec efektu 500 plus?

Spada liczba kobiet, które wolą zajmować się swoimi rodzinami niż szukać etatu. Taki jest wniosek z wyników badań aktywności ekonomicznej ludności, które wczoraj opublikował GUS. W I kw. tego roku liczba kobiet biernych zawodowo z powodów rodzinnych wyniosła 1,57 mln. To o ok. 30 tys. mniej niż na koniec 2016 r. Dlaczego to ważne? Przez cały ubiegły rok grupa kobiet, które nie szukały pracy, bo zajmowały się bliskimi, dynamicznie rosła. Przez wzgląd na swoje rodziny przestało pracować 148 tys. pań. Część ekspertów wiązała to z uruchomionym właśnie programem „Rodzina 500 plus”. Argumentowali, że dodatki na dzieci działają demotywująco na część kobiet, zwłaszcza tych, które zarabiały mało i miały kilkoro dzieci. Wypłata dodatków w ich przypadku mogła kompensować ubytek pensji, za to mogły w pełni poświęcić się rodzinie.

http://forsal.pl z 1 sierpnia 2017 r. pełna treść artykułu


Gastarbeiterzy z Zachodu w Polsce

Na polskim rynku przybywa pracowników z zagranicy. W tym także z państw, które od lat były kierunkiem migracji zarobkowych Polaków. – Obserwujemy widoczny wzrost zainteresowania pracą w Polsce ze strony młodych ludzi z Europy Zachodniej. Nieraz słyszę od obcokrajowców, że u nas żyje się lepiej niż na Zachodzie – twierdzi Jakub Bielecki, dyrektor regionalny w spółce informatycznej Luxoft we Wrocławiu, gdzie pracują specjaliści z kilkunastu państw, w tym z Argentyny, Brazylii, Francji czy Portugalii. Tę opinię potwierdzają dane ZUS, według których na koniec czerwca br. ubezpieczeniem emerytalno-rentowym było objętych ponad 21,2 tys. cudzoziemców z Zachodu – głównie pracowników i osób prowadzących jednoosobowe firmy. To prawie o jedną trzecią więcej niż przed trzema laty.

http://www.rp.pl/ z 31 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Zagrożenia na rynku pracy

Jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi Polska stanie w nieodległej przyszłości, będzie wyczerpywanie się rezerw zasobów ludzkich. Wzrost PKB, dzięki któremu się bogacimy, zależy bowiem od ilości pracy wykonywanej w gospodarce oraz jej produktywności – pisze ekspert z PKO Banku Polskiego. Potencjał podaży pracy jest w oczywisty sposób związany z liczebnością społeczeństwa, skorygowaną o saldo ruchów migracyjnych. Prognozy demograficzne dla naszego kraju są niekorzystne – ONZ szacuje, że przez najbliższe dziesięć lat populacja osób w wieku produkcyjnym kurczyć się będzie średnio 0,9 proc. rocznie. Podejmując działania na rzecz odwrócenia lub przynajmniej wyhamowania tego trendu, nie można mieć złudzeń, że efekty pojawią się szybko. Równolegle więc trzeba czynić wysiłki, które mają realną szansę przynieść owoce w krótszym czasie, tj. perspektywie kilku, kilkunastu lat.

http://www.rp.pl z 31 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Wielki exodus Polaków z Wysp już za 2 lata? Największymi przegranymi będą brytyjskie firmy

Wielu Polaków, którzy mają dziś ustabilizowane życie zawodowe w Wielkiej Brytanii, martwi się o to, że po Brexicie będą zmuszeni do opuszczenia Wysp. Największymi przegranymi potencjalnego exodusu z Polski będą jednak brytyjskie firmy. Gdy Grzegorz Migut w ubiegłym roku rozpoczął pracę w Traditional Norfolk Poultry, wykonał kolejny krok na drabinie swojej kariery. A ta rozpoczęła się 12 lat temu, gdy przybył na Wyspy Brytyjskie jako biedny imigrant z Polski. Teraz Migut jest menedżerem z klasy średniej, który zarządza 13 wielkimi fermami kurczaków, położonymi dwie godziny drogi od Londynu oraz grupą 25 pracowników, głównie z Polski. Dzięki pracy w Wielkiej Brytanii Migut dorobił się własnego domu, w którym mieszka z żoną oraz dwiema córkami, urodzonymi już na Wyspach.

http://forsal.pl z 28 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Prezes IKEA: "Pracownicy muszą czuć się w swojej firmie bezpieczni i być należycie wynagradzani"

– To, co bardzo mi się podoba na polskim rynku pracy to fakt, że dziś pracownik ma wybór. Nie musi pracować gdziekolwiek – mówi Anna Pawlak-Kuliga, prezes polskiej sieci sklepów IKEA, która zarządza nimi od kilkunastu miesięcy. W wywiadzie dla Business Insider Polska wyjaśnia, że pracownik to inwestycja i atut organizacji, a nie koszt oraz wyjaśnia, dlaczego jako prezes nie ma swojego biurka.

http://businessinsider.com.pl z 27 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Będzie większa współpraca szkół technicznych z pracodawcami

Pilotażowy projekt modernizacji kształcenia zawodowego - wart blisko 18 mln zł - realizowany w Świętokrzyskiem w latach 2017-20 ma wzmocnić współpracę szkół z pracodawcami. Umowę ws. uruchomienia programu podpisano w środę w Ministerstwie Rozwoju. Umowę podpisano podczas uroczystości z udziałem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Wiceminister Jerzy Kwieciński mówił, że projekt "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe ma doprowadzić do wzmocnienia współpracy szkół z pracodawcami i zwiększenia częstotliwości kształcenia zawodowego bezpośrednio w zakładach pracy. "Chcemy, by to przedsiębiorcy stali się jego beneficjentami" - powiedział.

http://www.bankier.pl z 26 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Studia w Polsce coraz bardziej atrakcyjne dla cudzoziemców

Prezydent podpisał ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ma ona m.in. przyciągnąć na polskie uczelnie zagranicznych studentów, np. poprzez programy stypendialne, dofinansowanie kursów języka i promowanie naszego szkolnictwa. Z roku na rok i tak ich jednak przybywa. W roku akademickim 2016/2017 uczyło się u nas 65 096 studentów z zagranicy. To wzrost o 11,4 proc. wobec roku poprzedniego. BdTXT - W - 8.15 J: Główną grupą obcokrajowców w Polsce są studenci z Ukrainy (53,5 proc.). Drugą Białorusini. Zaskoczeniem w tym zestawieniu jest trzecie miejsce: to studenci z Indii, których w Polsce studiuje 2156 (wzrost o 240 proc.). Na dalszych pozycjach znaleźli się obywatele Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Rosji i Turcji. Srodtytul: Zainteresowanie nie słabnie BdTXT - W - 8.15 J: Z informacji przekazanych przez uczelnie wynika, że w tegorocznym naborze zainteresowanie cudzoziemców studiami w Polsce utrzymuje się lub nawet wzrasta. BdTXT - W - 8.15 J: – Nasze uczelniane centrum rekrutacji ocenia, że zainteresowanie kandydatów z zagranicy jest podobne lub nawet trochę większe niż przed rokiem. W systemie zarejestrowało się blisko 200 osób z zagranicy. Rok temu było ich ok. 180. Najliczniejsza grupa to Białorusini i Ukraińcy. Większość kandydatów z zagranicy posiada Kartę Polaka – mówi Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku.

http://www.rp.pl z 26 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Polskie opiekunki osób starszych poszukiwane za granicą

- Polskie opiekunki osób starszych są poszukiwane za granicą, jest to widoczne zwłaszcza w Niemczech, gdzie zapotrzebowanie jest bardzo duże - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Celina Adamek z firmy ATERIMA MED, zatrudniającej opiekunów z Polski. - ATERIMA MED poszukuje kandydatów, którzy znają język niemiecki co najmniej w stopniu komunikatywnym i mają doświadczenie, przy czym doświadczenie nie musi być zdobywane w zawodzie w Polsce. To może być domowe doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, np. rodzicami czy dziadkami. Osoba decydująca się na tego rodzaju pracę w Niemczech może liczyć na wynagrodzenie od 1000 do 1350 euro na rękę miesięcznie. Dla porównania w Polsce średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku wyniosło niespełna 4,4 tys. zł brutto i jest to średnia dla wszystkich branż. Zapewne zarówno zapotrzebowanie, jak i stawki będą rosły ze względu na starzenie się europejskiego społeczeństwa.

http://www.bankier.pl z 26 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Rosną napięcia na rynku pracy

W czerwcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,1 proc., w porównaniu z 7,4 proc. w maju – podał we wtorek GUS. Rzeczywistość okazała się więc nawet lepsza, niż oceniało dwa tygodnie temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z jego szacunków wynikało, że wskaźnik ten zmalał w minionym miesiącu do 7,2 proc. – Już wkrótce liczbę Polaków bez pracy będziemy wyrażali w setkach tysięcy, a nie w milionach – mówi Andrzej Kubisiak, główny analityk agencji pracy Work Service. Na koniec minionego miesiąca liczba ta wynosiła 1,15 mln.

http://www.rp.pl z 25 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Oto zawody przyszłości

Najbardziej przyszłościowymi zawodami są specjaliści big data (analiza baz danych), IT oraz robotyki i sztucznej inteligencji - wynika z raportu "Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy", o którym informuje we wtorek "Gazeta Polska Codziennie". Według raportu w przyszłości bardzo pożądane na rynku pracy będą umiejętności statystyczne i analizy dużych zbiorów danych, w połączeniu ze zdolnością interpretacji wyników w kontekście szerszych trendów społecznych - czytamy w artykule. Na rynku poszukiwani będą także specjaliści zajmujący się sztuczną inteligencją, inteligentnymi maszynami i robotami. Dobrze wynagradzani będą też ci, którzy dysponują zaawansowanymi i wyrafinowanymi umiejętnościami programistycznymi i deweloperskimi. W tych dziedzinach - jak pisze "Gazeta Polska Codziennie" - można wykształcić się już na wielu polskich uczelniach. (PAP)

http://www.bankier.pl z 25 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Brak kierowców i unijny pakiet drogowy największymi zagrożeniami dla firm transportowych

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej krajowe firmy logistyczne i transportowe rosną w siłę, odpowiadając obecnie za blisko jedną czwartą unijnego rynku. W najbliższych latach czeka je jednak szereg wyzwań. Najważniejsze to unijny pakiet drogowy i niedobory kierowców na rynku pracy, sięgające nawet 100 tys. wakatów. Te problemy mogą się odbić zwłaszcza na kondycji mikroprzedsiębiorstw i małych rodzinnych firm z branży transportowej. Dlatego stawiają one na inwestycje i szkolenia kierowców. - Patrząc na ubiegły rok, bardzo dobrze oceniam stan polskiego i światowego rynku logistycznego. Dla nas 2016 rok był najlepszym, zarówno pod względem inwestycji, jak i wyników finansowych. Na całym świecie odnotowaliśmy 20-proc. wzrost obrotów, podobnie w Europie, gdzie mamy około 30 spółek i każda z nich rosła w podobnym tempie - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Beata Krawczyk, dyrektor zarządzający Mainfreight Poland.

http://www.bankier.pl z 25 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Zaostrza się walka na oferty pracy

Na koniec minionego miesiąca w polskim internecie było do wyboru ponad 170 tysięcy ogłoszeń o pracy, prawie o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii rekrutacji w sieci – wynika z analiz Barometru Ofert Pracy (BOP), do których dotarła „Rzeczpospolita". – Wprawdzie liczba ofert pracy nie przyrasta obecnie tak dynamicznie jak przed dwoma laty, ale fakt, że rośnie nieprzerwanie od siedmiu miesięcy, potwierdza bardzo dobrą sytuację na rynku pracy – ocenia Robert Pater z Katedry Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie, która wraz z Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych przygotowuje Barometr Ofert Pracy. Według jego danych najszybciej rosła w czerwcu liczba ofert zatrudnienia w usługach, w tym w logistyce, gdzie ogłoszeń było o 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

http://www.rp.pl z 23 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Razem z młodymi na rynek wraca stare

Pracodawcy mogą cieszyć się z pokolenia Z, które podziela tradycyjne wartości swoich rodziców. Czasy „pokolenia tumiwisizmu” minęły. Igreki (osoby urodzone między 1980 a 1995 r.) wykazują się większą odpowiedzialnością na rynku pracy, niż wydawało się to kilka lat temu. Jeszcze większe zdziwienie wzbudzają zetki (urodzeni po 1995 r.), czyli studenci, stażyści i początkujący specjaliści. Są podobni do swoich rodziców: pracowici, solidni i lojalni. Starają się podejmować racjonalne decyzje zawodowe i inwestują w wiedzę, a obsesja na punkcie technologii cyfrowej nie przeszkadza im w wyznawaniu tradycyjnych wartości — wynika z najnowszego raportu Accenture Operations „Gen Z Rising”. — Dla pokolenia Y ważną rolę odgrywa równowaga między życiem a pracą i możliwość samorealizacji.

https://www.pb.pl z 20 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Od września szkoły branżowe zastąpią zawodówki. Co to jest?

Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbędzie się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia.

http://serwisy.gazetaprawna.pl z 20 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Produkcja przemysłowa lepsza od oczekiwań, sprzedaż detaliczna gorsza

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 4,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,7 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w czerwcu wzrostu produkcji rdr o 4,1 proc., a mdm wzrostu 2,8 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 6,7 proc., a mdm wzrosła o 0,7 proc.

http://www.forbes.pl z 19 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Elastyczność pracy zachęci młodych

Czym zachęcić młodych ludzi do pozostania w firmie? Firmy, które opierają się na pracy młodych, muszą podejmować coraz to nowe wyzwania, aby tę grupę zawodową zachęcić do rozpatrzenia ich oferty. Nie wystarczą już automaty do gier, piłkarzyki czy też odlotowo urządzone sale relaksu bądź kantyny. Zdarzają się nawet firmy oferujące nieograniczony dostęp do lodówki z piwem bądź roll-baru (szczególnie w branży programowania). To wszystko jednak może nie zachęcić do podjęcia pracy bądź pozostania, jeśli firma nie zapewni perspektywy stałych zmian czy też elastyczności pracy, które są dla nich znacznie bardziej istotne. Warunki finansowe przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy nie mają dla tej grupy zbyt dużego znaczenia. Młody człowiek jest ewidentnie zaprogramowany na stałe otrzymywanie nowych bodźców. Nie można mu więc proponować pracy od-do, gdzie będzie zmuszony do mówienia cały czas tych samych formułek czy też przysłowiowego przekładania papierów. Na szczęście typowy przedstawiciel pokolenia Z nie jest chorobliwie ambitny i nie wymaga od razu stanowiska kierowniczego, a wręcz przeciwnie – nie będzie mu na tym specjalnie zależało. Wystarczy więc zmienić mu dzień na mniej monotonny. Oto kilka przykładowych rozwiązań. W branży call center osoba będąca na słuchawce może po 4–5 h pracy zostać przerzucona na mailowy kontakt z klientem.

http://www.rp.pl/ z 18 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Które kierunki studiów budzą największe zainteresowanie? Medycyna, japonistyka...

Na większości publicznych uczelni zakończył się pierwszy etap rekrutacji – maturzyści, którzy zdobyli indeksy, kompletują niezbędne dokumenty. – Cieszy nas liczba chętnych, choć nie są to wyniki rekordowe jak przed rokiem. Musimy jednak wziąć pod uwagę malejącą liczbę maturzystów i słaby wynik tegorocznej matury, której nie zaliczyło 21 proc. zdających – mówi prof. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tu hitem była medycyna – uczelnia kształcić będzie na tym kierunku 75 osób, o jedno miejsce walczyło ponad 28 chętnych. O tym, jak trudno było się dostać, świadczą wyniki maturzysty z ostatniego miejsca na liście przyjętych. Maturę z biologii na poziomie rozszerzonym zdał na 80 proc. punktów, z chemii na 97 proc., a z podstawowej matematyki uzyskał 96 proc.

http://wyborcza.pl z 17 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Kariera w bankowości – kogo szukają pracodawcy [Raport - I półrocze 2017]

Rynek pracy nie należy wyłącznie do programistów – pracodawcy szukają również specjalistów z branży finansowej. A w szczególności analityków, księgowych i osób, które znalazłyby zatrudnienie w bankowości detalicznej. Porównując pierwsze półrocze bieżącego i poprzedniego roku, można zauważyć wzrost w liczbie ofert w bankowości, finansach i ubezpieczeniach. Według raportu Bankier.pl przygotowanego we współpracy z Pracuj.pl praca czeka przede wszystkim w handlu i sprzedaży czy w przemyśle ciężkim. Jednak na stale wysokim poziomie ze względu na liczbę zamieszczonych ofert plasują się bankowość, finanse i ubezpieczenia.

http://www.bankier.pl z 17 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Przybywa ludności na Starym Kontynencie, ale wzrost napędzany jest migracją

W pierwszym dniu stycznia 2017 r. liczba ludności Unii Europejskiej szacowana była na 511,8 mln. To o 1,5 mln więcej niż przed rokiem – podał Eurostat. Jednak patrząc na liczbę zgonów i urodzeń widać, że przyrost ten nie był wynikiem naturalnej zmiany populacji. Jak podaje Eurostat, na początku stycznia 2017 r. liczba ludności Unii Europejskiej wzrosła do 511,8 mln z 510,3 mln zarejestrowanych w styczniu 2016 r. W całym 2016 roku liczba zarejestrowanych zgonów w Unii Europejskiej wyniosła 5,1 mln. W tym samym czasie w UE urodziło się też 5,1 mln dzieci, czyli dokładnie tyle samo, ile wynosiła liczba zarejestrowanych zgonów. Patrząc na te dane nasuwa się wniosek, że wzrost rzędu 1,5 miliona nowych obywateli Unii nie wynika z naturalnej zmiany populacji, a jest efektem migracji z państw spoza UE.

http://forsal.pl/ z 17 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Polacy wracają z emigracji – firmy przeprowadzkowe notują wzrost zleceń

W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku w serwisie Clicktrans.pl zrealizowano prawie trzykrotnie więcej zleceń przeprowadzek do Polski niż z Polski za granicę – wynika z raportu „Przeprowadzki 2017: Jak i dokąd przeprowadzają się Polacy”. 70 proc. zleceń pochodzi z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Klienci najczęściej zabierają ze sobą rzeczy o wadze do 500 kg i zamawiają kompleksową usługę – z pakowaniem i przeniesieniem rzeczy – Coraz więcej naszych rodaków wraca z zagranicy do ojczyzny. Jeszcze w 2011 roku więcej Polaków wyjeżdżało za granicę, ale od tego czasu ta proporcja się zmienia. W 2016 roku aż 65 proc. przeprowadzek międzynarodowych stanowiły powroty Polaków do kraju. W pierwszym kwartale tego roku, 75 proc. to powroty do Polski. Ten trend jest coraz silniejszy – podkreśla Michał Brzeziński z Clicktrans.pl, jeden ze współautorów raportu „Przeprowadzki 2017: Jak i dokąd przeprowadzają się Polacy”.

http://www.forbes.pl z 14 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Polska to raj na ziemi. Nawet na Lubelszczyźnie brakuje chętnych na saksy z pensją 13 000 zł miesięcznie

A dokładnie 13 400 zł za miesiąc pracy, bo tyle oferują Polakom właściciele norweskich farm mlecznych, plus mieszkanie za darmo. Nie mogą wyjść ze zdumienia, bo po raz pierwszy od 14 lat nie udało im się zebrać kompletu kilkudziesięciu pracowników. Norwescy pracodawcy z organizacji Landbrukstjenester Nord Osterdal (LNO) od wielu lat zatrudniali kilkadziesiąt osób z lubelszczyzny na swoich farmach. Wymagania mają nieduże, wystarczy komunikatywny angielski i niewielkie doświadczenie w pracy na gospodarstwie. Za to warunki, jak na polskie realia, są bardziej, niż satysfakcjonujące. Można zarobić dokładnie 13 400 złotych za miesiąc pracy, przy założeniu, że wyjeżdżamy na kontrakt trwający 3 lub 4 miesiące. Z takiego wyjazdu można więc przywieźć kilkadziesiąt tysięcy złotych.

http://innpoland.pl z 13 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Rafalska: Dobra sytuacja na rynku pracy nie jest czymś danym na stałe

Obecna, dobra sytuacja na rynku pracy nie jest czymś danym na stałe; nie wszystko, co się dzieje w sferze gospodarki jest zależne od czynników krajowych - powiedziała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Minister wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Konfederację Lewiatan. Rafalska zadeklarowała, że ministerstwo jest otwarte na współpracę z partnerami społecznymi. Podziękowała za współpracę stronie społecznej w Radzie Dialogu Społecznego. Jak podkreśliła, dobrym przykładem współdziałania stron są rozmowy nad ustaleniem minimalnej stawki godzinowej. Obecna sytuacja, bardzo dobra, na rynku pracy, nie jest czymś danym na stałe. Nie wszystko, co się dzieje w sferze gospodarki jest zależne od czynników krajowych - mówiła minister. Dodała, że jej resort dostrzega wyzwania, jakie stoją przed zmieniającym się rynkiem pracy.

http://www.bankier.pl z 13 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Nowe umiejętności i pomoc bezrobotnym. Puck oraz Uniwersytet Gdański już zaczynają działać. Ale to nie wszystko

Na początku lipca rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie 40 projektów dla osób bezrobotnych. Podpisano też umowy między Urzędem Marszałkowskim a Uniwersytetem Gdańskim i gminą Puck na 2 programy, które przygotują do zawodu osoby o niskich kwalifikacjach. Projekty przeznaczone są dla osób w bardzo trudnej sytuacji zawodowej, które od dłuższego czasu mają problem ze znalezieniem pracy bądź nie mają dostatecznego przygotowania zawodowego. Programy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

http://pomorskie.eu z 12 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


60 proc. absolwentów studiów zaczyna pierwszą pracę po 2 miesiącach

System Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), który monitoruje losy absolwentów szkół wyższych, wskazuje, po których kierunkach studiów najłatwiej znaleźć pracę, a które gwarantują wysokie zarobki. Takie informacje pomagają podjąć decyzje o wyborze studiów kolejnym maturzystom, a uczelniom dostosować programy kształcenia. Z danych ELA wynika, że 60 proc. absolwentów pierwszą pracę znajduje w ciągu 2 miesięcy od uzyskania dyplomu, a już dwa lata po studiach ich zarobki rosną do 85 proc. średniego wynagrodzenia.

http://www.bankier.pl z 12 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Polak zadowolony z pracy i otwarty na zmiany

Aż 77 proc. polskich pracowników deklaruje zadowolenie z pracy. Pod tym względem w Europie wyprzedzają nas tylko Duńczycy i Austriacy – wynika z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy, które już po raz 28. przeprowadziła agencja zatrudnienia Randstad. W maju tego roku internetowa ankieta objęła pracowników w 33 krajach świata, w tym 844 osoby w Polsce, w wieku 18–65 lat. – Polacy nigdy wcześniej nie czuli się tak dobrze na swoich stanowiskach – komentuje Katarzyna Gurszyńska, menedżer ds. komunikacji w Randstad. Odsetek zadowolonych nie przekraczał dotąd 73 proc.

http://www.rp.pl z 11 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Kim są nieaktywni zawodowo Europejczycy?

Dane Eurostatu wskazują, że w zeszłym roku 89 milionów obywateli Unii Europejskiej w wieku od 15 do 64 lat było ekonomicznie nieaktywnych, co oznacza, że nieco ponad jedna czwarta ludności wspólnoty w wieku produkcyjnym (27,1 proc.) była poza rynkiem pracy. Kim oni są? W grupie osób pozostających poza rynkiem pracy, czyli osób nie będących pracownikami ani bezrobotnymi, największy odsetek stanowią osoby kształcące się (35 proc. osób nieaktywnych). Emeryci stanowili 16 proc. wszystkich nieaktywnych zawodowo. Ten sam odsetek (16 proc.) to osoby cierpiące na ciężkie choroby lub niepełnosprawne. Osoby opiekujące się dziećmi lub ubezwłasnowolnionymi dorosłymi stanowiły 10 proc. wszystkich ludzi nieaktywnych zawodowo. Co ciekawe, przytłaczająca większość osób nieaktywnych zawodowo - prawie 8 na 10 - (78 proc.), zadeklarowała, że nie chce i nie zamierza podejmować pracy zawodowej.

http://forsal.pl z 11 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Jak imigranci radzą sobie na rynku pracy? Przegląd danych dla państw UE

Kryzys migracyjny, z jakim obecnie zmaga się Europa, to ogromne wyzwania dla rządzących, ale też i dla społeczeństw państw członkowskich UE. Jak poradzić sobie z ogromną liczbą uciekinierów z Biskiego Wschodu i Afryki? Najlepszym sposobem jest ich szybka asymilacja. Eurostat opublikował raport opisujący integrację imigrantów. Oto najciekawsze wykresy opisujące ten trudny proces. Względny dobrobyt gospodarczy i stabilność polityczna UE to silny magnes przyciągający imigrantów z innych regionów świata. Natomiast w krajach docelowych migracja międzynarodowa może być wykorzystywana jako doskonałe narzędzie do rozwiązywania specyficznych niedoborów na rynku pracy. Ruchy migracyjne nie mogą jednak być jedynym czynnikiem,, który pozwoliłby odwrócić tendencję starzenia się społeczeństwa UE.

http://forsal.pl z 10 lipca 2017 r. pełna treść artykułu


Pomorskie firmy nastawione na rozwój. Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji i kształcenia ustawicznego

W rozwoju współczesnej gospodarki coraz większego znaczenia nabiera koncepcja uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning), której założeniem jest stwarzanie warunków i promowanie nauki trwającej od urodzenia aż do końca życia człowieka. Jak to wygląda w praktyce w Pomorskiem? Podział życia człowieka na okresy: szkolny, pracy zawodowej i emerytury nie jest już aktualny. Pracodawcy oczekują od swoich pracowników umiejętności dostosowania się do nowych warunków gospodarczych, jak również kreatywności, podejmowania inicjatyw, otwartości i chęci do zdobywania nowej wiedzy.

http://pomorskie.eu z 10 lipca 2017 r. pełna treść artykułu