#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Mobilność przestrzenna zasobów pracy

Artykuły

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017

24 listopada 2016 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017. Dokument wyznacza sześć priorytetowych obszarów działań regionalnej polityki rynku pracy, czyli kluczowe działania samorządu województwa pomorskiego w perspektywie przyszłego roku. Zostały one opracowane na podstawie aktualnych zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim oraz przy uwzględnieniu celów i działań kierunkowych zawartych w dokumentach strategicznych krajowych i regionalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. 

Przeczytaj cały artykuł "Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017"
Obcokrajowcy na pomorskim rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy, wywołana m.in. zmianami demograficznymi, wzrostem gospodarczym czy wyjazdami ludności za granicę w celach zarobkowych, potęguje wzrost zapotrzebowania na pracowników. Deficyt pracowników zauważalny jest w wielu specjalnościach. W polskich firmach przedsiębiorcy zaczynają powoli tracić nadzieje, na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy. Zjawisko to generuje wzrost popytu na cudzoziemców. Przedsiębiorcy aby uchronić się przed zamknięciem lub ograniczeniem działalności korzystają z możliwości zatrudniania obcokrajowców. Jest to dla wielu pracodawców sposób na zapewnienie ciągłości produkcji, uniknięcie przestojów, a także realizacji nowych zleceń i kontraktów. 

Przeczytaj cały artykuł "Obcokrajowcy na pomorskim rynku pracy"
Polacy coraz rzadziej myślą o emigracji - badanie Work Service
W ciągu roku odsetek potencjalnych emigrantów zmniejszył się o ponad 5 p.p. i dziś chęć wyjazdu z kraju deklaruje niespełna 14% Polaków – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków VI” przygotowanego przez Work Service. Wśród osób rozważających opuszczenie Polski 1 na 5 badanych wybiera się do Wielkiej Brytanii, która znów jest najpopularniejszym kierunkiem. Niepokojące jest, że grupą wiekową najbardziej skłonną do wyjazdu są osoby młode między 18 a 24 rokiem życia. Niezmiennie głównym powodem emigracji są wyższe zarobki, a Polacy najchętniej wyjadą na ok. 3 miesiące, co wiąże się z pracą sezonową.
Przeczytaj cały artykuł "Polacy coraz rzadziej myślą o emigracji - badanie Work Service"
Dlaczego Pomorze? Badanie rynku pracy w województwie pomorskim

Badanie „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały” zostało opracowane przez Ośrodek badań i analiz społecznych na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S. A.. Głównym celem badania było ustalenie co w istocie przyciąga pracowników na Pomorze. Kwestionariusze ankietowe zostały skierowane do dwóch grup – pracowników sektora IT i SSC w Trójmieście oraz studentów pomorskich uczelni. Badania ankietowe zostały uzupełnione o techniki jakościowe, wywiady pogłębione z relokowanymi pracownikami trójmiejskich firm oraz wywiady grupowe ze studentami trójmiejskich uczelni. Realizacja badania trwała od listopada do końca grudnia 2016 roku.

Przeczytaj cały artykuł "Dlaczego Pomorze? Badanie rynku pracy w województwie pomorskim"
Pracuje dla pieniędzy, mniej dla doświadczenia - badanie „Student w pracy 2016”

Zmienia się model pracy studenta. Dziś młodzi ludzie wybierają proste zajęcia i szybkie pieniądze, zamiast staży i startu
w korporacyjną karierę – tak mówią wyniki najnowszego badania „Student w pracy 2016”. To ważny sygnał dla przedsiębiorców skarżących się na brak rąk do pracy.  

Przeczytaj cały artykuł "Pracuje dla pieniędzy, mniej dla doświadczenia - badanie „Student w pracy 2016”"
Młodzi chętnie się przeprowadzą za pracą – badania Attention Marketing Research dla Adecco Poland
40% Polaków otrzymując atrakcyjną ofertę pracy mogłaby wyjechać do innego miasta w Polsce. Osoby, które to deklarują częściej posiadają również plany związane ze zmianą pracy na ten rok.
Według badania przygotowanego przez AM Research na zlecenie Adecco Poland mobilność zawodowa Polaków spada wraz z wiekiem. Jednocześnie osoby chętne do zmiany miejsca zamieszkania wraz z pracą częściej zainteresowane są innymi formami rozwoju zawodowego niż bardziej stacjonarni pracownicy.
Przeczytaj cały artykuł "Młodzi chętnie się przeprowadzą za pracą – badania Attention Marketing Research dla Adecco Poland"
Imigranci szansą dla Pomorza
Rosnący w ostatnim okresie deficyt pracowników spowodował zwiększone zainteresowanie pomorskich pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy. W 2016 r., w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano ponad 2,5 krotny wzrost zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy.
Przeczytaj cały artykuł "Imigranci szansą dla Pomorza"
Nowy rekord: 4 na 10 firm planuje rekrutacje jeszcze w tym roku!

Pracownicy są wyjątkowo spokojni o swoją pracę - tylko co 9 boi się jej utraty. Jednocześnie niemal 40% firm w najbliższym kwartale planuje rekrutować pracowników - to rekordowe poziomy i najwyższe wyniki w historii „Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Work Service S.A. Co ciekawe, pracodawcy najczęściej będą zatrudniać pracowników średniego szczebla. Przez ostatnie 2 lata to osoby o niskich kwalifikacjach były najbardziej pożądane na rynku. Plany rekrutacyjne firm i ich rosnące kłopoty z pozyskaniem kandydatów przekładają się na presję płacową – ponad połowa Polaków oczekuje w najbliższym czasie podwyżki. Pracodawcy chcąc pozyskać kadry i utrzymać obecne będą musieli na to odpowiedzieć.

Przeczytaj cały artykuł "Nowy rekord: 4 na 10 firm planuje rekrutacje jeszcze w tym roku!"

BADANIA I ANALIZY

Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy
Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie pomorskim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia miało przyczynić się do lepszego zagospodarowania niewykorzystanych zasobów pracy skoncentrowanych na terenach pozametropolitalnych i wiejskich.
Pobierz "Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy "
Migracje zarobkowe Polaków VI
Szósta edycja raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, w którym badana jest skala potencjalnej emigracji z Polski oraz motywacje oraz plany Polaków związane z wyjazdem za granicę w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo zbadane zostało czy decyzja o uruchomieniu procedury Brexitu miała wpływ na postawy Polaków i ich działania związane z podejmowaniem pracy w Wielkiej Brytanii.
Pobierz "Migracje zarobkowe Polaków VI"
Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy
Wiedza pozyskana z raportu ma umożliwić podejmowanie skutecznych działań wspierających skierowanych do przyjeżdżających do województwa pomorskiego obywateli Ukrainy oraz zachęcających ich do osiedlenia się i podejmowania pracy w woj. pomorskim.
Pobierz "Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy"
Raport analityczny z badań ilościowych w zakresie obszarów tematycznych (obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, zjawisko bierności zawodowej, potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców)
Celem głównym badania było poznanie opinii przedsiębiorców z województwa pomorskiego na temat zatrudniania obywateli Ukrainy, zatrudniania i inwestowania w pracowników z wybranych grup osób biernych zawodowo oraz diagnoza zapotrzebowania pomorskich pracodawców na zawody/kwalifikacje/kompetencje.
Pobierz "Raport analityczny z badań ilościowych w zakresie obszarów tematycznych (obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, zjawisko bierności zawodowej, potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców) "
Migracje zarobkowe Polaków VIII
Ósma edycja raportu z badania dot. migracji zarobkowych Polaków, przeprowadzonego przez Work Service.
Pobierz "Migracje zarobkowe Polaków VIII"
Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały
Raport jest efektem realizacji badań mających na celu identyfikację najważniejszych czynników przyciągających na Pomorze wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy. Seria ankiet i wywiadów została przeprowadzona wśród relokowanych pracowników i wśród studentów pomorskich uczelni. Raport badał atrakcyjność Trójmiasta dla pracowników sektora IT & SSC oraz studentów.
Pobierz "Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały"
Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy
Raport z badania przygotowanego przez Work Service dotyczy postaw obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy. Z materiału można dowiedzieć się,m.in. z jakich powodów obywatele Ukrainy wybierają polski rynek pracy? Czy są zadowoleni z warunków zatrudnienia w naszym kraju? Czy chcieliby pozostać w Polsce na dłużej, a może myślą o emigracji do Niemiec?
Pobierz "Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy"
Barometr Rynku Pracy VIII
Dane zawarte w ósmej edycji "Barometru Rynku Pracy" przedstawiają zmiany jakie w ostatnim czasie dokonały się na rynku pracy. Duże wyzwania czekają przede wszystkim pracodawców. Z raportu wynika, że prawie 40% z nich będzie w najbliższym czasie rekrutować ludzi w celu zwiększenia lub utrzymania zatrudnienia, gdyż pracodawcy odczuwają niedobory kadrowe.
Pobierz "Barometr Rynku Pracy VIII "
Barometr Rynku Pracy X
Jak pokazują najnowsze tegoroczne dane Barometru Rynku Pracy X Work Service znaczna część pracodawców w całym kraju odczuwa trudności w rekrutowaniu nowych pracowników. Najczęstsze problemy ze znalezieniem pracownika występowały na północy kraju (w tym w województwie pomorskim) – ponad połowa (58,2%) pracodawców w tym regionie deklarowała niedobory kadrowe.
Pobierz "Barometr Rynku Pracy X "