#
Wsparcie w powstawaniu i rozwoju mikro i małych firm

Artykuły

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz bardziej innowacyjne
Według najnowszych danych 16,6 % firm, spośród pomorskich przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających powyżej 9 pracowników, stosuje innowacyjne rozwiązania.
Przeczytaj cały artykuł "Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz bardziej innowacyjne"
Inwestycje w kadry wciąż domeną wielkich korporacji
Wzrost znaczenia przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w XXI wieku przyczynił się do zwiększenia popytu rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zmieniające się technologicznie otoczenie, wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie działań przystosowujących, w tym ciągłe podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji. Inwestowanie  przedsiębiorców w kapitał ludzki stało się równie istotne jak inwestycje w majątek trwały.
Przeczytaj cały artykuł "Inwestycje w kadry wciąż domeną wielkich korporacji"
Dziś studenci, jutro przedsiębiorcy – wyniki raportu „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały.”

34% przebadanych studentów deklaruje, że po zakończeniu studiów chciałoby założyć firmę i pracować na własny rachunek – m.in. taki wniosek wynika z badania „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały.” Najwięcej zwolenników pracy we własnej firmie jest wśród studentów kierunków technicznych i humanistycznych, najmniej: ścisłych i medycznych.

Warto podkreślić, że 4% uczestników badania ma już za sobą doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przeczytaj cały artykuł "Dziś studenci, jutro przedsiębiorcy – wyniki raportu „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały.”"
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017

24 listopada 2016 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017. Dokument wyznacza sześć priorytetowych obszarów działań regionalnej polityki rynku pracy, czyli kluczowe działania samorządu województwa pomorskiego w perspektywie przyszłego roku. Zostały one opracowane na podstawie aktualnych zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim oraz przy uwzględnieniu celów i działań kierunkowych zawartych w dokumentach strategicznych krajowych i regionalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. 

Przeczytaj cały artykuł "Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017"

BADANIA I ANALIZY

Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej i statystyki patentów oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki w województwie pomorskim.
Pobierz "Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015"