#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Badania i analizy


Internetowa Biblioteka Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) 
została stworzona z myślą o wszystkich osobach poszukujących publikacji/opracowań w zakresie m.in. rynku pracy, edukacji i  gospodarki.
Zebranie informacji o zrealizowanych badaniach w jednym miejscu ma na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy pochodzącej od różnych podmiotów/instytucji
(w tym partnerów PORP), jak również ułatwienie koordynacji i planowania badań prowadzonych w województwie pomorskim we wskazanych wyżej obszarach.

Wśród dostępnych pozycji znajdują się raporty z badań (w tym ewaluacyjnych), analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe.  

Zachęcamy do lektury!


Publikacja Pobierz
Kobiety na rynku pracy, ambicje i wyzwania kobiety na rynku pracy |
Raport dotyczy tematyki rozwoju i aspiracji zawodowych kobiet, które jak wynika z badania, nie aspirują na stanowiska dyrektorskie czy zarządcze równie często, jak mężczyźni. Podejmuje również kwestię wprowadzenia rozwiązań z zakresu elastycznej pracy która, jak pokazują dane z...
Raport dotyczy tematyki rozwoju i aspiracji zawodowych kobiet, które jak wynika z badania, nie aspirują na stanowiska dyrektorskie czy zarządcze równie często, jak mężczyźni. Podejmuje również kwestię wprowadzenia rozwiązań z zakresu elastycznej pracy która, jak pokazują dane z raportu, jest dla kobiet bardzo ważna. W raporcie podnoszone jest także zagadnienie dotyczące ułatwień w powrotach po dłuższej nieobecności w pracy, które wg badanych kobiet, są jednymi z największych trudności przy ponownym wejściu na rynek pracy.
więcej
#
Migracje zarobkowe Polaków VI Mobilność przestrzenna |
Szósta edycja raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, w którym badana jest skala potencjalnej emigracji z Polski oraz motywacje oraz plany Polaków związane z wyjazdem za granicę w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo zbadane zostało czy decyzja o uruchomieniu procedury Brexitu...
Szósta edycja raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, w którym badana jest skala potencjalnej emigracji z Polski oraz motywacje oraz plany Polaków związane z wyjazdem za granicę w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo zbadane zostało czy decyzja o uruchomieniu procedury Brexitu miała wpływ na postawy Polaków i ich działania związane z podejmowaniem pracy w Wielkiej Brytanii.
więcej
#
Rynek pracy obszaru metropolitalnego - III kwartał 2017 metropolitalny rynek pracy |
Informacja kwartalna o sytuacji na metropolitalnym rynku pracy za III kwartał 2017 r.
#
Raport Gumtree: AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy przyszłość rynku pracy |
Przygotowany w ramach 4 edycji programu Start do kariery, raport mówi o tym, jak będzie wyglądał rynek pracy przyszłości – jak zmieni się charakter i wymiar czasowy naszej pracy, jakie zawody odejdą do lamusa, jakie umiejętności staną się kluczowe i na jaką ścieżkę zawodową...
Przygotowany w ramach 4 edycji programu Start do kariery, raport mówi o tym, jak będzie wyglądał rynek pracy przyszłości – jak zmieni się charakter i wymiar czasowy naszej pracy, jakie zawody odejdą do lamusa, jakie umiejętności staną się kluczowe i na jaką ścieżkę zawodową warto się zdecydować, aby w nadchodzących dziesięcioleciach być spokojnym o pracę.
więcej
#
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2016 r. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego |
Publikacja prezentuje procesy zachodzące w gospodarce na terenie województwa i uwzględnia zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Opracowanie składa się przede wszystkim z komentarzy analitycznych ilustrowanych graficznie za pomocą map i wykresów...
Publikacja prezentuje procesy zachodzące w gospodarce na terenie województwa i uwzględnia zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Opracowanie składa się przede wszystkim z komentarzy analitycznych ilustrowanych graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni kilku lat. Opatrzono je tablicami przekrojowymi obrazującymi poziom zjawiska w kraju i województwie oraz szczegółowymi dla województwa.
więcej
#
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2016 r. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim |
Opracowanie zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących procesy społeczno-demograficzne zachodzące w województwie pomorskim, a przede wszystkim informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym i prognozie demograficznej, a także dane dotyczące migracji...
Opracowanie zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących procesy społeczno-demograficzne zachodzące w województwie pomorskim, a przede wszystkim informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym i prognozie demograficznej, a także dane dotyczące migracji pochodzące ze źródeł pozastatystycznych.
więcej
#
Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014-2016 Jakość życia mieszkańców |
Publikacja charakteryzuje różne obszary społeczno-gospodarcze wpływające na jakość życia mieszkańców. Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badań, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono podstawowe pojęcia, a część...
Publikacja charakteryzuje różne obszary społeczno-gospodarcze wpływające na jakość życia mieszkańców. Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badań, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono podstawowe pojęcia, a część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących warunki życia mieszkańców województwa pomorskiego.
więcej
#
Rynek pracy w województwie pomorskim w 2016 r. Rynek pracy, aktywność ekonomiczna, pracujący, bezrobotni, wynagrodzenia |
Publikacja dostarcza podstawowych informacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, pracujących, bezrobotnych, popytu na pracę, warunków pracy i wypadków przy pracy oraz wynagrodzeń. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku...
Publikacja dostarcza podstawowych informacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, pracujących, bezrobotnych, popytu na pracę, warunków pracy i wypadków przy pracy oraz wynagrodzeń. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których wybrane informacje prezentowane są w retrospekcji za lata 2015 i 2016 oraz według płci, miejsca zamieszkania, sektorów i form własności, sekcji PKD 2007, a także grup zawodów.
więcej
#
Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2016/2017 Edukacja |
Publikacja zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz studiów wyższych, podyplomowych, doktoranckich, a także powiązane z nimi aspekty odnoszące się do finansowania szkolnictwa wyższego oraz pomocy...
Publikacja zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz studiów wyższych, podyplomowych, doktoranckich, a także powiązane z nimi aspekty odnoszące się do finansowania szkolnictwa wyższego oraz pomocy materialnej i socjalnej dla uczestników tej formy edukacji.
więcej
#
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r. Kształcenie ustawiczne w przedsiębiorstwach |
Publikacja prezentuje wyniki kolejnej edycji ogólnopolskiego badania Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach, przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. Badanie zostało zrealizowane w tym samym czasie w większości krajów europejskich. Celem badania było uzyskanie informacji na temat...
Publikacja prezentuje wyniki kolejnej edycji ogólnopolskiego badania Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach, przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. Badanie zostało zrealizowane w tym samym czasie w większości krajów europejskich. Celem badania było uzyskanie informacji na temat zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój istniejących lub pozyskiwanie nowych umiejętności wśród pracowników, uwzględniając rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności oraz ich wielkość. Zbadano między innymi koszty, czas oraz dostęp pracowników do szkoleń finansowanych w całości lub w części przez przedsiębiorstwo.
więcej
#