#
Badania i analizy


Internetowa Biblioteka Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) 
została stworzona z myślą o wszystkich osobach poszukujących publikacji/opracowań w zakresie m.in. rynku pracy, edukacji i  gospodarki.
Zebranie informacji o zrealizowanych badaniach w jednym miejscu ma na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy pochodzącej od różnych podmiotów/instytucji
(w tym partnerów PORP), jak również ułatwienie koordynacji i planowania badań prowadzonych w województwie pomorskim we wskazanych wyżej obszarach.

Wśród dostępnych pozycji znajdują się raporty z badań (w tym ewaluacyjnych), analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe.  

Zachęcamy do lektury!


Publikacja Pobierz
Raport statystyczny o sytuacji gospodarczej województwa pomorskiego Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego |
Analiza ma na celu wykazanie silnych i słabych stron gospodarki regionu w odniesieniu do poszczególnych sfer gospodarczej aktywności.
#
Ergonomia - czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej zdrowe zasoby pracy, ergonomia |
Poradnik zawiera podstawowe informacje o tym jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Zawiera użyteczne wskazówki dotyczące technik prawidłowego wykonywania pracy; podkreśla rolę ergonomii w tworzeniu warunków pracy, zgodnie ze specyfiką miejsca i stanowiska pracy.
#
Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały Mobilność przestrzenna |
Raport jest efektem realizacji badań mających na celu identyfikację najważniejszych czynników przyciągających na Pomorze wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy. Seria ankiet i wywiadów została przeprowadzona wśród relokowanych pracowników i wśród studentów pomorskich...
Raport jest efektem realizacji badań mających na celu identyfikację najważniejszych czynników przyciągających na Pomorze wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy. Seria ankiet i wywiadów została przeprowadzona wśród relokowanych pracowników i wśród studentów pomorskich uczelni. Raport badał atrakcyjność Trójmiasta dla pracowników sektora IT & SSC oraz studentów.
więcej
#
Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku - uwarunkowania i skutki Demografia |
Przedmiotem zainteresowania kilkunastu autorów reprezentujących Gdańską Szkołę Wyższą, Uniwersytet Gdański, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urząd Statystyczny w Gdańsku i Polskie...
Przedmiotem zainteresowania kilkunastu autorów reprezentujących Gdańską Szkołę Wyższą, Uniwersytet Gdański, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urząd Statystyczny w Gdańsku i Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku — była prognoza ludności na lata 2014–2050 opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku. Szczegółowe badania zostały ograniczone do obszaru województwa pomorskiego, a horyzont prognozy skrócony do 2035 roku. Zawarte w książce artykuły to głównie pokłosie konferencji pt. Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku — uwarunkowania i skutki zorganizowanej przez Gdańską Szkołę Wyższą, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku, Urząd Statystyczny w Gdańsku, przy wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego, która odbyła się w dniu 24 maja 2016 r. w Gdańsku.
więcej
#
Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015 działalność badawcza i rozwojowa, innowacje |
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej i statystyki patentów oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki w województwie pomorskim.
#
Rynek pracy obszaru metropolitalnego - I kwartał 2017 metropolitalny rynek pracy |
Informacja kwartalna o sytuacji na metropolitalnym rynku pracy za I kwartał 2017 roku
#
Rynek pracy obszaru metropolitalnego - II kwartał 2017 roku metropolitalny rynek pracy |
Informacja kwartalna o sytuacji na metropolitalnym rynku pracy za II kwartał 2017 r.
#
Kobiety na rynku pracy, ambicje i wyzwania kobiety na rynku pracy |
Raport dotyczy tematyki rozwoju i aspiracji zawodowych kobiet, które jak wynika z badania, nie aspirują na stanowiska dyrektorskie czy zarządcze równie często, jak mężczyźni. Podejmuje również kwestię wprowadzenia rozwiązań z zakresu elastycznej pracy która, jak pokazują dane z...
Raport dotyczy tematyki rozwoju i aspiracji zawodowych kobiet, które jak wynika z badania, nie aspirują na stanowiska dyrektorskie czy zarządcze równie często, jak mężczyźni. Podejmuje również kwestię wprowadzenia rozwiązań z zakresu elastycznej pracy która, jak pokazują dane z raportu, jest dla kobiet bardzo ważna. W raporcie podnoszone jest także zagadnienie dotyczące ułatwień w powrotach po dłuższej nieobecności w pracy, które wg badanych kobiet, są jednymi z największych trudności przy ponownym wejściu na rynek pracy.
więcej
#
Migracje zarobkowe Polaków VI Mobilność przestrzenna |
Szósta edycja raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, w którym badana jest skala potencjalnej emigracji z Polski oraz motywacje oraz plany Polaków związane z wyjazdem za granicę w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo zbadane zostało czy decyzja o uruchomieniu procedury Brexitu...
Szósta edycja raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, w którym badana jest skala potencjalnej emigracji z Polski oraz motywacje oraz plany Polaków związane z wyjazdem za granicę w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo zbadane zostało czy decyzja o uruchomieniu procedury Brexitu miała wpływ na postawy Polaków i ich działania związane z podejmowaniem pracy w Wielkiej Brytanii.
więcej
#
Barometr Rynku Pracy VIII edycja niedobory kadrowe, zwiększenie zatrudnienia |
Dane zawarte w ósmej edycji "Barometru Rynku Pracy" przedstawiają zmiany jakie w ostatnim czasie dokonały się na rynku pracy. Duże wyzwania czekają przede wszystkim pracodawców. Z raportu wynika, że prawie 40% z nich będzie w najbliższym czasie rekrutować ludzi w celu zwiększenia lub...
Dane zawarte w ósmej edycji "Barometru Rynku Pracy" przedstawiają zmiany jakie w ostatnim czasie dokonały się na rynku pracy. Duże wyzwania czekają przede wszystkim pracodawców. Z raportu wynika, że prawie 40% z nich będzie w najbliższym czasie rekrutować ludzi w celu zwiększenia lub utrzymania zatrudnienia, gdyż pracodawcy odczuwają niedobory kadrowe.
więcej
#