#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Badania i analizy


Internetowa Biblioteka Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) 
została stworzona z myślą o wszystkich osobach poszukujących publikacji/opracowań w zakresie m.in. rynku pracy, edukacji i  gospodarki.
Zebranie informacji o zrealizowanych badaniach w jednym miejscu ma na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy pochodzącej od różnych podmiotów/instytucji
(w tym partnerów PORP), jak również ułatwienie koordynacji i planowania badań prowadzonych w województwie pomorskim we wskazanych wyżej obszarach.

Wśród dostępnych pozycji znajdują się raporty z badań (w tym ewaluacyjnych), analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe.  

Zachęcamy do lektury!


Publikacja Pobierz
Raport statystyczny o sytuacji gospodarczej województwa pomorskiego Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego |
Analiza ma na celu wykazanie silnych i słabych stron gospodarki regionu w odniesieniu do poszczególnych sfer gospodarczej aktywności.
#
Migracje zarobkowe Polaków VIII mobilność przestrzenna |
Ósma edycja raportu z badania dot. migracji zarobkowych Polaków, przeprowadzonego przez Work Service.
#
Barometr Rynku Pracy IX barometr, rynek pracy |
Rynek pracy przyspiesza: masowe rekrutacje i podwyżki odpowiedzią na rosnącą presję płacową Ponad 40% firm planuje rekrutacje w nadchodzącym kwartale, a jedynie 3% redukcje etatów. Dlatego nie powinno dziwić, że ponad 84% Polaków jest spokojnych o swoje miejsce zatrudnienia, a...
Rynek pracy przyspiesza: masowe rekrutacje i podwyżki odpowiedzią na rosnącą presję płacową Ponad 40% firm planuje rekrutacje w nadchodzącym kwartale, a jedynie 3% redukcje etatów. Dlatego nie powinno dziwić, że ponad 84% Polaków jest spokojnych o swoje miejsce zatrudnienia, a rekordowa pula 61,5% pracowników oczekuje w nadchodzących miesiącach podniesienia poziomów wynagrodzeń – wynika z najnowszej, dziewiątej już edycji „Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Work Service S.A. Co ciekawe, również po stronie pracodawców pojawiają się dotychczas najwyższe poziomy deklaracji mówiących o podwyżkach. Zapowiada je 29% firm, które muszą nie tylko walczyć o nowych kandydatów, ale również poradzić sobie z rotacją. Co 5 pracownik zapowiada poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia, a główną motywacją do zmiany pozostają wyższe zarobki.
więcej
#
Barometr Rynku Pracy X barometr, rynek pracy |
Jak pokazują najnowsze tegoroczne dane Barometru Rynku Pracy X Work Service znaczna część pracodawców w całym kraju odczuwa trudności w rekrutowaniu nowych pracowników. Najczęstsze problemy ze znalezieniem pracownika występowały na północy kraju (w tym w województwie pomorskim) –...
Jak pokazują najnowsze tegoroczne dane Barometru Rynku Pracy X Work Service znaczna część pracodawców w całym kraju odczuwa trudności w rekrutowaniu nowych pracowników. Najczęstsze problemy ze znalezieniem pracownika występowały na północy kraju (w tym w województwie pomorskim) – ponad połowa (58,2%) pracodawców w tym regionie deklarowała niedobory kadrowe.
więcej
#
Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy mobilność przestrzenna |
Raport z badania przygotowanego przez Work Service dotyczy postaw obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy. Z materiału można dowiedzieć się,m.in. z jakich powodów obywatele Ukrainy wybierają polski rynek pracy? Czy są zadowoleni z warunków zatrudnienia w naszym kraju? Czy chcieliby...
Raport z badania przygotowanego przez Work Service dotyczy postaw obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy. Z materiału można dowiedzieć się,m.in. z jakich powodów obywatele Ukrainy wybierają polski rynek pracy? Czy są zadowoleni z warunków zatrudnienia w naszym kraju? Czy chcieliby pozostać w Polsce na dłużej, a może myślą o emigracji do Niemiec?
więcej
#
Ergonomia - czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej zdrowe zasoby pracy, ergonomia |
Poradnik zawiera podstawowe informacje o tym jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Zawiera użyteczne wskazówki dotyczące technik prawidłowego wykonywania pracy; podkreśla rolę ergonomii w tworzeniu warunków pracy, zgodnie ze specyfiką miejsca i stanowiska pracy.
#
Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku - uwarunkowania i skutki Demografia |
Przedmiotem zainteresowania kilkunastu autorów reprezentujących Gdańską Szkołę Wyższą, Uniwersytet Gdański, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urząd Statystyczny w Gdańsku i Polskie...
Przedmiotem zainteresowania kilkunastu autorów reprezentujących Gdańską Szkołę Wyższą, Uniwersytet Gdański, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urząd Statystyczny w Gdańsku i Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku — była prognoza ludności na lata 2014–2050 opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku. Szczegółowe badania zostały ograniczone do obszaru województwa pomorskiego, a horyzont prognozy skrócony do 2035 roku. Zawarte w książce artykuły to głównie pokłosie konferencji pt. Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku — uwarunkowania i skutki zorganizowanej przez Gdańską Szkołę Wyższą, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku, Urząd Statystyczny w Gdańsku, przy wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego, która odbyła się w dniu 24 maja 2016 r. w Gdańsku.
więcej
#
Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015 działalność badawcza i rozwojowa, innowacje |
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej i statystyki patentów oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki w województwie pomorskim.
#
Rynek pracy obszaru metropolitalnego - I kwartał 2017 metropolitalny rynek pracy |
Informacja kwartalna o sytuacji na metropolitalnym rynku pracy za I kwartał 2017 roku
#
Rynek pracy obszaru metropolitalnego - II kwartał 2017 roku metropolitalny rynek pracy |
Informacja kwartalna o sytuacji na metropolitalnym rynku pracy za II kwartał 2017 r.
#