#
Aktualności
#

Automatyzacja a przyszły rynek pracy

Piątek, 18 sierpnia 2017 (14:16)
Cyfryzacja, automatyzacja oraz inne zjawiska mające wpływ na kształt współczesnego rynku pracy postępują niezwykle dynamicznie i prowadzą do zmian w rzeczywistości zawodowej, do której się przyzwyczailiśmy. Za jakiś czas wiele zawodów z pewnością zniknie, część z nich się zmieni, powstanie też wiele nowych. Od obecnych i przyszłych uczestników rynku pracy wymagać to będzie sporej elastyczności i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, aby zapewnić sobie stabilną i  satysfakcjonującą przyszłość zawodową.
Więcej
#

Młodzi chętnie się przeprowadzą za pracą – badania Attention Marketing...

Piątek, 11 sierpnia 2017 (10:34)
40% Polaków otrzymując atrakcyjną ofertę pracy mogłaby wyjechać do innego miasta w Polsce. Osoby, które to deklarują częściej posiadają również plany związane ze zmianą pracy na ten rok. Według badania przygotowanego przez AM Research na zlecenie Adecco Poland mobilność zawodowa Polaków spada wraz z wiekiem. Jednocześnie osoby chętne do zmiany miejsca zamieszkania wraz z pracą częściej zainteresowane są innymi formami rozwoju zawodowego niż bardziej stacjonarni pracownicy.
Więcej
#

Lipiec z bezrobociem na poziomie 5,9%

Poniedziałek, 7 sierpnia 2017 (10:06)
Spadła liczba bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2017 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 1,4% (tj. o 0,8 tys. osób). Według szacunków stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 5,9%, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do lipca 2016 r. zmniejszyła się o 1,5 pkt. proc. Tak niskiego bezrobocia w lipcu nie było od czasu powstania województwa pomorskiego!
Więcej
#

Networking - skuteczny sposób na rozwój kariery

Piątek, 4 sierpnia 2017 (11:19)
Networking to działanie, z którym mamy do czynienia na co dzień, często sobie tego nie uświadamiając. To naturalny proces budowania relacji z innymi ludźmi, który może odbywać się na wiele różnych sposobów.
Więcej
#

Pomorskie – ciągły spadek bezrobocia

Piątek, 28 lipca 2017 (14:23)
W województwie pomorskim poziom bezrobocia kolejny raz niższy - w czerwcu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem  spadła o 5,6% i według stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła 52,2 tys. osób. To najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.
Więcej
#

Czy warto pracować w budownictwie? Raport dotyczący...

Piątek, 28 lipca 2017 (12:59)
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach od 2015 roku diagnozuje sytuację pracodawców na lokalnym rynku pracy. Szczegółowa analiza rynku pracy ma na celu zbadanie podmiotów gospodarczych, ich stanu i kondycji, a także potrzeb i trendów rozwojowych.                W roku bieżącym, zespół pośredników zdiagnozował 50 przedsiębiorców poprzez wywiad standaryzowany – badanie ankietowe. Podczas spotkań głównym zadaniem było pozyskanie informacji niezbędnych do uzupełnienia kwestionariusza ankiety, jak i przekazanie informacji na temat możliwości współpracy z PUP w ramach aktualnych programów i usług rynku pracy. Efektem przeprowadzonych wizyt jest opracowanie raportu: - Operator koparko - ładowarki– Zeszyt 2/2017 „Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie chojnickim 2017 roku – operator koparko-ładowarki – sekcja F – PKD 43 – budownictwo”.       
Więcej