#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
ZPS Lubiana wspiera młodzież szkolną w wyborze przyszłego zawodu

Dodano: Wtorek, 19 grudnia 2017 (10:58)miniatura Od blisko siedmiu lat Lubiana S.A. w okresie jesieni i wiosny przybliża tajniki pracy z Zakładach Porcelany Stołowej młodzieży, która stoi przed wyborem nowej szkoły i sposobu na własne życie.

Tak o współpracy zakładu ze szkołami mówi Pani Edyta Ściążko kierownik Działu Kadr i Płac Zakładu Porcelany Stołowej Lubiana S.A.

„Naszym zadaniem jest w sposób rzetelny przedstawienie oferty nauki i pracy. Od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, prowadzimy na terenie zakładu praktyczną naukę zawodu zarówno w zawodach mechanicznych takich jak elektryk, ślusarz czy operator obrabiarek skrawających, jak również zawodach ceramicznych typu operator urządzeń przemysłu ceramicznego.
Jako zakład pracy współpracujemy ze szkołami zarówno szczebla podstawowego jak i zawodowego. Wspieramy różne inicjatywy i zdarza się, że w formie darowizny zasilamy te placówki w nasze wyroby, które cenione są na całym świecie. Nie ukrywamy, że najcenniejszym "nabytkiem " dla firmy jest pracownik, który poznał zakład od tak zwanej podszewki. Gimnazjalistom, bo głównie dla nich organizowane są tego typu wycieczki, przedstawiamy realne szanse nauki i pracy w zakładzie. Bez tajemnic pokazujemy cały proces produkcji poszerzony o zaplecze, czyli warsztaty mechaniczne, produkcję form, czy przemiał i przerób masy ceramicznej. Młody człowiek ma okazję osobiście zobaczyć całą produkcję, porównać stanowiska pracy i warunki w jakich ta praca się odbywa. Cały nasz przekaz teoretyczny podpieramy przykładami, udzielamy szczegółowych informacji dotyczących sposobu pracy, uprawnień i obowiązków jakie spadają na przyszłego pracownika. Gwarantujemy bezpieczną pracę i oferujemy młodym ludziom dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy.

Nasze informacje poparte są ulotkami na których widnieją telefony kontaktowe do firmy i kierownictwa oraz adresy szkół, w których pracownik młodociany ma przyswajać wiedzę na zajęciach szkolnych. Jako instruktorzy praktycznej nauki zawodu bierzemy udział w dniach otwartych szkół średnich, gdzie nie tylko przedstawiamy naszą bogatą kolekcję porcelany, ale również, a może przede wszystkim, zachęcamy do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a później pracy w naszym zakładzie. Mamy nadzieję, że taka forma współpracy daje młodzieży możliwość podjęcia decyzji o wyborze szkoły, pracy i sposobu na dorosłe życie. Stabilizacja, pewna praca i możliwość rozwoju to ważne aspekty, które chcemy zaoferować młodzieży, a w przyszłości mamy nadzieję przyszłym pracownikom.”


Na temat współpracy z ZPS „Lubiana” S.A. wypowiedziała się Pani Barbara Rekowska, wicedyrektor Zespołu Kształcenia w Łubianie.

„Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych od wielu lat uczestniczą w wycieczkach do ZPS pod kątem wyboru przyszłej szkoły i przyszłego zawodu. Dowiadują się jakie warunki pracy panują na wybranych stanowiskach. Wszelkich informacji udzielają zatrudnieni w ZPS nauczyciele zawodu. Informują  o możliwościach odbycia praktyk zawodowych w zawodach: ceramik, mechanik, tokarz, ślusarz, hydraulik i elektryk, o zasadach zatrudnienia po ukończeniu szkoły zawodowej i zdaniu egzaminu zawodowego.

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie uczniowie analizują i podsumowują wycieczki do ZPS, omawiają uzyskane informacje dotyczące historii zakładu, poszczególnych etapów produkcji, zasad bhp. Sporządzają prace pisemne zakończone własną opinią o ewentualnej, przyszłej pracy w zakładzie. ZPS „Lubiana” S.A. jest dużym zakładem w województwie pomorskim. W naszej miejscowości członkowie wielu rodzin, w tym także naszych uczniów  pracują w nim na różnych stanowiskach. Każdy kolejny rok szkolny dla kilku absolwentów naszego gimnazjum jest początkiem nowej drogi w wybranym zawodzie.”