#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych

Dodano: Wtorek, 25 lipca 2017 (10:32)miniatura Adres Partnera
Słupsk 76-200, ul. Niedziałkowskiego 2

Adres strony WWW Partnera
www.mechanik.slupsk.plPodstawowe informacje o Partnerze

Biuro Karier działa w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych od września 2015 r., działania podejmowane przez BK skierowane są do uczniów i absolwentów ZSMiL w Słupsku.

 Do głównych  zadań Biura Karier należą:

  1. Poradnictwo zawodowe i edukacyjne dla uczniów i absolwentów - we współpracy z  doradcami z CIPKZ w Słupsku,
  2. Przygotowanie absolwentów do aktywnego wejścia na rynek pracy - zapoznanie z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych (m.in. zajęcia prowadzone przez doradców z CIPKZ)
  3. Organizacja spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych i szkół policealnych,
  4. Współpraca z lokalnymi pracodawcami - pozyskiwanie  informacji o ofertach pracy,
  5. Organizowanie dla uczniów wycieczek do firm w celu poznania specyfiki zawodu i stanowiska pracy,
  6. Organizacja Targów Pracy dla absolwentów ZSMiL,
  7. Prowadzenie i uaktualnianie informacji o aktualnych ofertach pracy na stronie WWW szkoły i profilu na Facebooku.